Loading... (0%)

Vindforsk

23 juni 2010

Förra veckan hölls ett seminarie om Höga torn och Drift och underhållsfrågor inom Vindforsk III, som mellan 2009-12 kommer bedriva grundläggande och tillämpad vindforskning. Stena är delfinansiär och deltar även i styrgruppen som hanterar frågor kring ”Vindresurs och Etablering” och ”Kostandseffektiv vindkraftanläggning och projektering”.

Höga torn är en aktuell fråga för oss eftersom vi driver många projekt som är lokaliserade till områden i Sverige som är skogsbeklädda. Skogen leder till speciella förutsättningar med högre turbulens och en högre gradient i vinden jämfört projekt på slättlandet eller till havs. Vissa mätningar visar att vindkraftverken skulle få en bättre vind om de sätts på högre torn. Få tillverkare har dock satsat på detta och de som finns har valt olika tekniska lösningar. Det har dock byggts en del högre torn nere i Europa och speciellt Tyskland. Fürländer är en tillverkare som byggt fackverkstorn på upp till 160 meter vilket man också kan se i en lite film på deras hemsida (se längst ner på sidan).

Staffan Engström som har varit projektledare för Höga torn avrapporterade nu vad han kommit fram till. Genomgången With all the weather disasters taking place across the nation, there are many computer failures and much best-data-recovery.com will be lost. täckte flertalet olika torntyper såsom rörtorn av stål, betongtorn, hybridtorn (stål och betong), fackverkstorn, trätorn och ståltorn med skruvade förbindningar. Man hade tittat på höjder upp till 175 meters torn samt två effektnivåer om 3 och 5MW.

Tydligt var i alla fall att de är lönsamt att gå upp till högre höjder, att torn konstruerade med fackverk verkar billigast och att vi dessutom är vid en ”lagom” storlek idag (2-3MW)  där kostnadseffektiviteten inte blir bättre med ett större 5MW vindkraftverk. Detta beror i stora drag på att vikten stiger med storleken och att man då kommer till något liknande en trappstegseffekt med mycket dyrare montering som följd.

Följ gärna utvecklingen kring den intressanta forskningen på Vindforsks hemsida där dokumentationen från seminariet också finns tillgänglig.

Pia - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare