Loading... (0%)

Det Göran inte fick sagt i debatten I

26 november 2010

Svt Debatt handlar om att samla allt för många personer som på allt för kort tid får debattera ett ämne. Man hinner inte säga allt man vill ordentligt.

Om Göran hade fått mer tid så hade han sagt att det kommunala vetot som det nu är utformat leder till rättsosäkerhet i vindkraftprövningarna och en orimlig press på kommunpolitiker.

Eftersom en kommun kan säga nej till vindkraft i ett sent skede och utan motivering, i ett beslut som inte går att överklaga, så är projektering av vindkraft rättsosäker. Den makt som kommunens politiker har fått genom vetot kan utnyttjas genom att sätta hård personlig press på enskilda politiker. Det kan då vara personligt svårt att stå upp för den vindkraft som en enig riksdag och 86% av svenska folket vill ha. Därför måste det kommunala vetot göras om så att ett beslut dels motiveras av kommunen, dels kan överklagas. På så sätt ställs objektiva krav på eventuella beslut att säga nej till vindkraft.

Goran - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare