Loading... (0%)

Det Göran inte fick sagt i debatten II

26 november 2010

Vindkraftens kostnader och i vilken utsträckning dessa betalas av konsumenterna är en fråga som dykt upp på sistone. Riksdagen har beslutat att använda s.k. elcertifikat för att styra mot en allt mer förnybar elproduktion. Viss andel av elräkningen går till dessa elcertifikat. Ersättningen för elcertifikaten tillfaller producenter av förnybar el (såsom sol, vind, vatten och bio). För 2009 vet vi att vindkraften fick ca 1 öre per försåld kWh till konsument. Vindkraften fick nämligen elcertifikat för ett värde på 900 mkr och den elcertifkatkrävande elkonsumtionen var ca 90 TWh dvs 1 öre per försåld kWh.

Detta innebär att en normal lägenhet hade en kostnad för vindkraft på 50 kronor för hela 2009 räknat på 5,000 kWh och en villa med 20,000 kWh hade 200 kronor. Kostnaden kommer att stiga till några hundralappar per svensk och år i takt med att det byggs mer vindkraft och styrningen mot mer förnybar elproduktion tilltar. Men det är mycket långt kvar till de fantasibelopp som snurrar runt på insändarsidor!

Goran - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare