Loading... (0%)

LYCKAD VISNING AV HINDERBELYSNING I BREDHÄLLA

02 mars 2011

För att skapa en djupare förståelse för hur hinderbelysningen för vindkraftverk över 150 meter i totalhöjd, ser ut i verkligheten och skapa underlag för framtida beslut anordnade Stena Renewable tillsammans med Nätverket för Vindbruk under februari månad tre studiebesök till Bredhälla, Uppvidinge kommun. En tillfällig installation av en högintensiv vit lampa från Orga hade gjorts i en befintlig vindmätmast.

Mellan besöken, som gjordes i dager, skymning och mörker, höll Anna Lund, ljusdesigner från WSP, en informativ presentation om ljus och dess egenskaper samt upplevelsen av ljus på Hotell Olof i Åseda. Ett av budskapen från presentationen är att lampan inte har tillräckligt med belysningsstyrka för att lysa upp en yta förutom i sin absoluta närhet. Det innebär att själva lampan kommer att synas på håll, men att det är en myt att den skulle kunna lysa upp himlen en stjärnklar natt eller ge upphov till bländning.

Vårt syfte med försöket har varit att fylla kunskapsluckor kring hinderbelysning av vindkraft genom att erbjuda möjligheten att se lampan i verkligheten samt sprida information i form av WSP:s presentation om ljus, skriftligt informationsmaterial om hinderbelysning samt filminspelning av lampan. Allt detta material finns tillgängligt på vår hemsida, se nedan.

Vid studiebesöken har bl.a. representanter från Uppvidinge, Falkenberg, Växjö, Strömstad, Ljungby, Osby, Sydnärkes miljöförvaltning (Laxå, Lekeberg, Askersund), Hallsberg, Vetlanda, Färgelanda, Ulricehamn, Nybro och Nässjö kommuner samt Kronoberg, Halland, Skåne och Kalmars länsstyrelser deltagit. Totalt har drygt ett 60-tal personer besökt Bredhälla.

Vi har fått mycket positiv respons från deltagarna vid besöken, som precis som vi fått lära sig mycket om belysningsstyrka, ljusstyrka och ljusflöde samt upplevelsen av hinderbelysning. Vår förhoppning är att tjänstemän och politiker på kommunen samt handläggarna på länsstyrelsen med sin nyvunna kunskap ska känna sig tryggare när de bemöter frågor från allmänheten eller ska fatta beslut om vindkraftsprojekt med totalhöjd över 150 meter.

 

Ett stort tack till alla er som tog er tid att delta!

 

Material:

Hinderbelysning höga vindkraftverk, 2011-02-14

Presentation Hinderbelysning, WSP Februari 2011

 

För mer information vänligen kontakta Hanna Rydhed, Projektsupport 031-855 398

Hanna - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare