Loading... (0%)

Besked från Mark- och Miljödomstolen

17 augusti 2011

Sommaren börjar gå mot sitt slut och vi har åter blivit fulltaliga på kontoret, vilket märks i korridorerna. Särskilt roligt är det att Anders nu är tillbaka efter att ha varit pappaledig under våren.

Vårt tillstånd samt verkställighet för vindpark Lemnhult har under sommaren överklagats. Men i går kom det glädjande beskedet att Mark och Miljödomstolen avslår yrkandet om inhibition, vilket innebär att verkställigheten står sig och att vi kan påbörja arbeten i parken även om tillståndet är fortsatt överklagat.  

Hanna - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare