Loading... (0%)

Vindkraft och bredbandsutbyggnad i symbios

30 augusti 2011

 Strax söder om Mjölby i Östergötland pågår arbetet med att slutföra vindpark Örbacken, som totalt kommer bestå av elva vindkraftverk. Parallellt har Kolstads byalag under en längre tid arbetat med att möjliggöra en bredbandsutbyggnad till området. När nu vindpark Örbacken byggs kan också bredbandsutbyggnaden realiseras.

– Utan den tyngd som ett projekt i Örbackens storlek medför hade vi sannolikt inte klarat av den unika bredbandsutbyggnad som nu sker. Även Leader Folkungaland, Länsstyrelsen i Östergötland, PTS och lokala eldsjälar som stöttar utbyggnaden är värda stort beröm i arbetet med att stärka landsbygden, säger Tobias Josefsson som är boende i området och projektledare för byalagets Projekt Degdala.

På Stena Renewable AB som ligger bakom vindkraftsatsningen är man också nöjd. – Det är jätteroligt att vindparken kan bidra positivt till en så viktig samhällsfunktion som bra kommunikationer till kringboende, säger företagets VD Göran Danielsson.

En tredje part i sammanhanget är Utsikt Bredband, som driver och utvecklar bredbandsnät i regionen.           -Utbyggnad av bredband i glesbygden är alltid en svår nöt att knäcka rent ekonomiskt. Genom Stena Renewables positiva inställning bidrar vindkraften till utbyggnaden av bredband i bygden, konstaterar vice VD Lars-Göran Johansson.

Driftstarten av Östergötlands största vindpark beräknas till årets sista månader och redan under september planeras de första verken att sättas upp. Vindparken beräknas producera drygt 64 GWh förnybar energi per år, motsvarande det årliga behovet av hushållsel för drygt 12 500 hushåll.

Under september månad beräknas också vindkraftsparken kopplas in på det nya stamnät för optisk fiber som Projekt Degdala svarar för. Senare under hösten kommer övriga intresserade hushåll och företag i området att kopplas in och få tillgång till kvalificerat bredband, TV och telefoni via fibernätet.

 

Har ni frågor om projekten är ni välkomna att kontakta:
– Dan Sandros, projektledare Örbacken, 031-855395, dan.sandros@stena.com
– Tobias Josefsson, projektledare Projekt Degdala, 070-945 80 80, info@kolstad.se

 

Om Stena Renewable AB
Stena Renewable är Stena Sfärens bolag för investeringar i vindkraft. Målet är att bygga 200 vindkraftverk de närmaste åren, vilket sammantaget möjliggör minskade koldioxidutsläpp motsvarande 500 000 personbilar. Hemsida www.stenarenewable.com

 Stena Sfären är verksam inom färjelinjer, rederi, offshore, fastigheter, finans samt handel och återvinning av metaller. Sfären omsatte ca 50 Mdr kr under verksamhetsåret 2009. Antalet anställda uppgår till ca 19 000. För ytterligare information, se www.stena.com.

 Om Projekt Degdala
Visionen med Projekt Degdala är ”riktigt bredband på landet” och uppnås genom en utbyggnad av Mjölbys stadsnät söderut. På det sättet kan berörda hushåll i delar av området kring Kolstad förses med fiber för bredband, telefoni och TV. Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd, bland annat genom att arbeta för en relevant teknisk infrastruktur. Projektarbetet genomförs med stöd av Leader Folkungaland.

Hanna - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare