Loading... (0%)

Horshaga samrådshandling

03 oktober 2011

Samråd med allmänheten är planerat till den 24 oktober 2011 och kommer genomföras som ett öppet hus i Bygdegården i Ösjöbol, mellan klockan 16:30 och 19:30. Samrådsunderlaget finns tillgängligt längre ner på sidan.  Vid mötet kommer projektledningen från Stena samt miljökonsulter att finnas på plats och informera om projektet och dess miljökonsekvenser. Det kommer också att finnas tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på projektet.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 24 november 2011 till asli@cowi.se eller via post till Cowi AB, Att. Åsa Lindbom, Skärgårdsgatan 1, 402 41 Göteborg. Glöm inte att märka kuvertet med ”Projekt Horshaga”.

 

 

Hanna - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare