Loading... (0%)

Fyra elområden

09 november 2011

Den första november delades Sverige in i fyra elområden, som kan få olika elpriser. Bakgrunden är att det finns flaskhalsar som gör att överföringen av el genom Sverige är begränsad. EU-kommissionen har beslutat att Svenska Kraftnät måste ändra hanteringen av dessa flaskhalsar. Eftersom produktionen i norra Sverige vida överstiger konsumtionen så väntas dessa områden, elområde 1 och 2, få lägre priser än södra Sverige. Elområde 3, där mest förbrukning men även all kärnkraftproduktion finns, väntas få ungefär samma priser som vi tidigare har haft i Sverige. Det sydligaste elområdet (elområde 4) har mycket högre konsumtion än produktion, online casino canada och detta gör att elpriset här väntas blir högre. Hittills, efter en vecka med elområden, så har område 4 haft samma priser som prisområde 2 i Danmark. Generellt har elen varit dyrare där på grund av att man tidvis  importerar kraft ifrån Tyskland, där elpriserna är högre. Priser framåt i tiden indikerar också att elområde 4 kommer att bli dyrare, ca 5-6 öre jämfört med elområde 3 och ca 8 öre jämfört med det nordligaste elområdet (1).

Elområdesindelningen visar tydligt att ny produktion behövs i södra Sverige. Det är viktigt att produktionen finns nära konsumtionen för att förhindra långa transporter av elen, vilket ger upphov till energiförluster. Därför är det extra glädjande att Stena Renewable bidrar till att bygga ut förnybar produktion i söder. Lemnhult, Uddared, Putsered och Tvinnesheda-Badeboda är alla exempel på bra projekt i elområde 4. Stena Renewable bygger produktion där det behövs bäst.

Läs mer om elområden på Svensk Energis hemsida: http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Handel-Forsaljning-av-el/Elomraden-i-Sverige/

Hanna - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare