Loading... (0%)

Lagakraftvunna tillstånd för projekt Uddared och Putsered

18 november 2011

I dag fick vi på Stena det glädjande beskedet att Mark- och miljööverdomstolen inte meddelar prövningstillstånd för projekt Uddared och Putsered. Det innebär att tillstånden nu har vunnit laga kraft.

Vindpark Uddared och Putsered ligger inom elområde 4, där ny produktion behövs som bäst. Tillsammans kommer parkerna att producera 136 GWh.

Hanna - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare