Loading... (0%)

God fortsättning!

05 januari 2012

God fortsättning!

Nu har ännu ett år gått till ända och 2011 avslutades med en riktigt blåsig decembermånad. Sammantaget kan vi också lägga helåret 2011 till historien som ett utmärkt vindkraftsår. I våra parker producerade vi totalt nästan 150 GWh,  rekord för Stena Renewable. Det motsvarar ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande på över 36%! Dessutom byggde vi klart Örbacken tas i drift nu vid årsskiftet. Vi blickar framåt mot ett spännande och innehållsrikt 2012, mer byggnation är på gång!

Hanna - post author

No other information about this author.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare