Loading... (0%)

Studiebesök Hinderbelysning – Vindpark Lemnhult

24 januari 2014

Den 21 januari anordnade Nätverket för vindbruk i samarbete med Stena Renewable studiebesök till vindpark Lemnhult för att titta på hinderbelysning. Drygt trettio tjänstemän och politiker från flertalet kommuner och länsstyrelser var på plats.

Att kunna bygga höga verk är av stor betydelse då man når en högre medelvind vid navhöjd och framför allt minimerar inverkan av turbulent vind ovanför skog. Kraven på hinderbelysningen skiljer sig mellan verk under 150 meter och verk över 150 meter. Syftet med studiebesöket var att öka kunskapen om hinderbelysning av verk över 150 m och dess påverkan.

På plats kunde deltagarna se vindpark Lemnhults (185 m totalhöjd) hinderbelysning bestående av högintensivt vitt blinkande ljus och lågintensivt rött fast ljus samt angränsande vindpark Milletorp (under 150 m totalhöjd) medelintensiva rött blinkande hinderljus. Under dagen höll ljusdesignen Stephanie Sales, WSP, en presentation om hinderbelysning.

Material från studiebesöket går att ladda ner nedan.

Hinderbelysning_2014-01-21Presentation Hinderbelysning 20130121

 

Fotograf Sara Fogelström

IMG_0032IMG_0056

 

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare