Loading... (0%)

Vindkraft Engagerar

10 mars 2014

Få saker engagerar mer än vindkraft skriver SVT, Sveriges Television, på sin hemsida (www.svt.se/nyheter/val2014/opinion-for-stod-till-vindkraft). SVT har låtit SIFO undersöka hur folk ställer sig till att vindkraftsutbyggnaden stöttas via elcertifikatsystemet och svaret är mycket tydligt. En klar majoritet, 71 %, vill ha kvar stödet! Detta harmonerar väl med de undersökningar som SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjort på årlig basis sedan 1999. Dessa bekräftar nämligen att vindkraften har ett starkt stöd i alla grupper hos befolkningen och hela 84 % uppger i 2012 års undersökning att de är positiva till vindkraft (läs gärna mer på www.som.gu.se/digitalAssets/1453/1453803_6-per-hedberg-vindkraft.pdf). Så i tillägg till SVT’s konstaterande att ”få saker engagerar mer än vindkraft” kan konstateras att det är få saker som befolkningen är så överens om som att vindkraft är något positivt.

Dan Sandros | Projektchef | Stena Renewable AB | +46 (0)31 85 53 95 | +46 (0)704 85 53 95 | stenarenewable.com

 

Missa inte vår Vindblogg på www.stenarenewable.com  

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare