Loading... (0%)

Nyheter från våra analytiker

19 september 2014

Efter en varm och torr sensommar ser nu vädret ut att slå om till kallare temperaturer i nästa vecka. De nederbördsfattiga veckorna vi har haft har hållit uppe spotpriset på el en bit över 30 öre/kWh, trots värmen. Dessutom har delar av den nordiska kärnkraften stått still på grund av revisioner, vilket har hjälpt till att hålla uppe priserna.

 

Även på den längre terminskurvan har priserna börjat stiga efter rekordlåga priser i våras. För närvarande handlas ett årskontrakt i elområde 3 för ca 32 öre/kWh. Den torra sommaren har hjälpt till att dra upp priserna även på de längre kontrakten. Elcertifikaten handlas omkring 20 öre för produktionen 2016, vilket ger en total förväntad intäkt för 2016 om ca 52 öre/kWh. Det är en Truck driving school graduates should drive for the same company for a year, ticket and accident free, but signing a contract that you will do so is jeopardizing your ability to move on and up if the opportunity provides itself. bit lägre än vad de flesta bedömare tror att ny förnybar produktion behöver för att kunna realiseras. Inte heller någon annan ny kraftproduktion kan byggas med dagens intäkter. Då målet om 26,4 TWh ny förnybar kraftproduktion i Sverige och Norge till 2020 avses att nås behöver totalintäkten på sikt bli högre än dagens nivåer. Stena Renewable tar snart helg men fortsätter att noggrant följa marknaden framöver .

 

/Staffan och Sandra, Analys och Elhandel

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare