Loading... (0%)

Vindkraft i Norden

25 september 2014

De nordiska länderna har idag ca 8 500 vindkraftverk som producerar ca 24 TWh, att jämföras med den totala elkonsumtionen i Sverige som 2013 var 139 TWh.

I Sverige har vindkraftverk funnits mycket länge men det var i början av 1980 talet som den svenska vindkraftsindustrin började ta form. Idag finns det ca 2 700 vindkraftverk i Sverige av väldigt varierande storlek och effekt. De producerar tillsammans ca 10 TWh årligen. Målsättningen är att år 2020 ha en total elproduktion från vindkraft på drygt 30TWh För att nå det målet behövs totalt 3000 – 5000 vindkraftverk.

I Norge har vindkraft funnits sedan 1991 då 4 vindkraftverk togs i bruk men det var inte förrän i början av 2000-talet som det tog mer fart och idag finns det 356 turbiner med en produktion på 1,9 TWh. Målsättningen är att år 2020 ha en total elproduktion från vindkraftverk på 6 – 8 TWh.

Danmark är ett av Europas och världens ledande länder inom vindkraft. Ca 25 % av all el som danskarna använder kommer idag från vindkraften. Ambitionen är att fördubbla den siffran fram till 2020.

Utbyggnaden av vindkraft i Finland däremot startade på allvar så sent som för 6-7 år sedan. Målsättningen är att år 2020 ha en total elproduktion från vindkraft på drygt 6 TWh, vilket motsvarar ca 600 verk.

På Island finns än så länge endast ett fåtal vindkraftverk.

/Hälsningar Ekonomiavdelningen

 

 

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare