Loading... (0%)

Hur mycket vindkraft kan man bygga i Sverige tro?

10 oktober 2014

Vi har valt att göra en enkel sammanställning över möjligheterna att bygga vindkraft i ett land som Sverige. För enkelhets skull har vi valt att jämföra Sveriges med Tyskland som är det land i Europa som har mest installerad vindkraft. I Tyskland har man installerat närmare 34.000 MW vid 2013 års slut. I Sverige är motsvarande siffra knappt 4.500 MW. Tyskland har alltså ca 7,5 gånger så mycket vindkraft installerad på en yta som motsvarar 80 % av Sveriges totala yta. I Tyskland installerade de 3328 MW vindkraft under 2013 och i Sverige 724 MW. Tyskland har alltså en utbyggnadstakt som är 4,6 gånger vår egna. I Tyskland bor det ca 82 miljoner invånare och i Sverige har vi nu drygt 9,5 miljoner invånare. Så vi borde få plats med i vart fall lika mycket som Tyskland kan man tycka. Om vi leker med tanken att vi skulle ha lika mycket installerad effekt per yta som Tyskland har så skulle vi kunna installera 42.000 MW vindkraft. Det motsvarar ca 13.000 moderna vindkraftverk. Då Sverige har goda förutsättningar för vind, faktiskt bättre än Tyskland i form av energiinnehåll i vinden, så skulle vindkraft i Sverige kunna producera ca 100-120 TWh (Terra Watt timmar) energi vilket motsvarar 70-85% av Sveriges totala konsumtion av el som är ca 140 TWh. Nu blev det mycket siffror men vi kände att det kunde vara kul att få perspektiv. Eftersom vi har goda förutsättningar med vattenkraft i Sverige så behöver vi ju inte bygga så mycket, men det går om man vill.

 

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare