Loading... (0%)

Vind 2014

24 oktober 2014

I veckan har flera från bolaget deltagit i den årliga branschkonferensen Vind2014.

 

Temat på årets konferens var ”Förnybar el- Framtidens exportvara?”.

 

Min personliga reflektion är dock att trots att vi både kortsiktigt och lånsiktigt kommer behöver kunna exportera vår el, så är Sveriges största utmaning att bygga ut vindkraft och andra förnyelsebara energikällor i den takt som kommer krävas för att fylla tomrummet efter vår åldrande kärnkraftsproduktion.

 

Vara sig man är kärnkrafts-kramare, eller ej, så står vi inför en situation där kärnkraften, med eller utan högre säkerhetskrav, har svårt med lönsamheten och närmar sig den punkt när anläggningarna helt enkelt inte går att driva säkert och lönsamt längre. Tidpunkten närmar sig med stormsteg och politiskt måste det snarast skapas en tydlig väg som möjliggör ny produktion i en rask takt. Det är nödvändigt för att undvika brist på energi och onödiga kostandsökningar för både privatpersoner och svensk industri.

 

Vindkraften, på bra vindlägen, idag är det mest kostandseffektiva sättet att producera el. Trots detta går det inte att göra så långa investeringar i ny produktion på en marknad som i övrigt är hårt reglerad med subventioner och där förorenaren heller inte står för sina kostnader fullt ut. Därför måste vi snarast se krafttag och beslutsamhet från politiskt håll för att säkra en högre ambition i certifikatsystemet till 2020 och dessutom mer långsiktiga och ambitiösa mål till 2030 och framåt.

 

Vår nya Energiminister Ibrahim Baylan var på plats och pratade mycket om vikten med breda överenskommelser inom energisektorn för att säkra långsiktiga spelregler, något som naturligtvis är rätt. Han initierar nu en bred energikommission som skall komma fram till dessa spelregler. Låt oss nu hoppas att man vågar fatta kraftfulla beslut och att de kommer snart, för tiden går snabbt om vi skall hinna med omställning.

 

Mattias Goldmann från tankesmedjan Forbes reflekterade lite efter att Baylan varit på scenen och gav honom tre onliners som man kan fundera lite över.

 

  1. ”Danmark är ett föregångsland med mycket vindkraft. Första halvåret 2014 hade man över 42% från vind i systemet.” – Att fundera på när många i Sverige bara ser problem framför sig, trots att vi endast har ca 10TWh vind idag och dessutom har massor av bra reglerkraft.
  2. ”En typisk elbil (Nissan Leaf) kommer 10 000 meter på varje varv ett 2 MW vindkraftverk snurrar.” – Intressant tankesätt när du tittar på ett vindkraftverk. Har inte kontrollräknat, men stämmer det och du just nu tittar på vår anläggning med 17 vindkraftverk i Saxberget Ludvika som går på full effekt, så kan du köra ytterligare 17 mil ungefär var fjärde sekund…
  3. ”Den största kommunen, befolkningsmässigt, i Sverige där man inte byggt några vindkraftverk alls är Stockholm.” – Kanske dags för politikerna i Stockholm att börja ta ansvar.

 

Ha en trevlig helg!

Anders Rylin

/Head of Operations

 

 

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare