Loading... (0%)

”Drönare” i Vindpark Grytsjö vid garantibesiktning

31 mars 2015

Fredagen den 27 mars testade vi att inspektera bladen på ett vindkraftverk i parken med hjälp av kamerautrustad ”drönare”. Om försöket slår väl ut innebär detta att vi på ett säkert och effektivt sätt kan inspektera bladen på våra vindkraftverk (det viktiga är att få tillräcklig skärpa i bilderna för att kunna utläsa ev. behov av underhåll). Idag utförs detta främst med ”rope access” vilket innebär att man firar ned sig på utsidan av vindkraftverket med rep och utför inspektionen på vägen ned. Om allt går väl kan vi minimera tiden och risken för personal som arbetar med bladunderhåll samt upptäcka eventuella felkällor snabbare.

Efter inspektion görs bedömningen om insats behövs eller ej  och eventuella åtgärder utförs då med ”rope access” eller annan typ av utrustning.

Vid arbetet med garantibesiktning av vindkraftverken i Vindpark Grytsjö deltog Bo Torstensson ,som representerar Putsereds Vind AB som äger vindkraftverk 2 i parken. Bo fick testa på utsikten men även hur jobbigt det är att ta sig högst upp. Det finns hiss i vindkraftverken men det finns även stege vilket är bra träning för de som inte testat hur det är att klättra 100m rakt upp på stege.  Givetvis klättrade vi.  För att kunna delta krävs att säkerhetsföreskrifterna gås igenom, att hälsan är god samt att nödvändig utrustning används.

Hälsningar Thomas Svensson,

Drift, Stena Renewable

DSC01797DSC01776DSC01803DSC01770DSC01802

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare