Loading... (0%)

Fortsatt stort behov av vindkraftstekniker!

22 april 2015

Förra året, 2014, genomförde Nätverket för vindbruk, Norden för arbetskraftsförsörjning drift och underhåll, en undersökning kring hur många vindkraftstekniker det fanns anställda i Sverige.

Nu har man gjort en uppföljning i februari 2015 och den visade att i början av 2015 jobbade 572 personer med drift och underhåll kopplat till torn och turbin. En ökning med 140 personer jämfört med förra året.

I undersökningen görs också en prognos för rekryteringsbehovet fram till år 2019 med utgångspunkt från Svensk Vindenergis prognosscenarion över den fortsatta vindkraftsutbyggnaden.

Stena Renewable har idag inga egna tekniker anställda för drift och underhåll ute i vindkraftverken, utan kontrakterar underleverantörer för detta arbete. Vi har dock egna Driftsingenjörer som hanterar och koordinerar den övergripande driften i våra anläggningar med en bred palett av frågeställningar på sitt bord.

Rapporten från Vindkraftcentrum kan du läsa här:

Välkommen att höra av dig med ditt CV för eventuella framtida möjligheter!

/Anders Rylin

Operativ Chef

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare