Loading... (0%)

Bladinspektion

03 juni 2015

Vi testar nu att göra bladinspektion på våra Vindkraftverk med ”drönare” för att se hur bra det kan bli med denna teknik. Utmaningen är att få tillräckligt bra foton för att kunna bedöma statusen på bladen och eventuellt underhållsbehov. Detta gynnar även energiproduktionen då en god status på bladen genererar mer energi och minskar stilleståndstid för reparationer. Kan vi upptäcka eventuella brister i tid gynnar det produktion, tillgänglighet, minskar underhållskostnader samt minskar risken för allvarligare fel på bladen.

Vid tester med att använda alternativ utrustning för inspektion av bladen på våra vindkraftverk passade vi även på att ta ”flygfoto” över parken vilket ger en underbar vy över området.

Hälsningar från Drift, Stena Renewable

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare