Loading... (0%)

God Jul och Gott Nytt År!

17 december 2015

Om man inte tittar i kalendern, är det svårt att tro att julen närmar sig… Vi har sett en onormalt varm höst och inledning av vintern tillsammans med många lågtryck som medfört att vindkraften producerat ännu mer energi en normal höst. Förra veckan stod vindkraften för så mycket som, nära en femtedel av Sveriges elkonsumtion. Vindkraft gör skillnad!

Samtidigt i lördags den 12 december 2015 (ett historiskt datum att lägga på minnet) klubbades också ett rättsligt bindande klimatavtalet i Paris efter en veckas förhandlingar i COP21-mötet. Avtalet innebär att alla länder har enats om en plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet må vara urvattnat i vissa delar, men den viktigaste punkten i avtalet är att den globala temperaturökningen ska hållas ”väl” under 2 grader, med strävan att den ska hållas under 1,5 grader.

Trots nuvarande låga energipriser och pressade förutsättningar för vindkraften, sätter detta grunden för den långsiktiga inriktningen för klimatpolitiken världen över. Tillsammans med vetskapen om att vindkraft, i bra projekt, är oerhört konkurrenskraftigt och med kostnader som ständigt sjunker för nya investeringar, ger det extra trygghet i vår fortsatta verksamhet.

Trots de långsikta trenderna med ett tydligt behov av förnyelsebar energi, till rätt kostnad, lever vi idag i en marknad där kolpriset sätter förutsättningarna på marknaden. Just nu är elpriset lägre än på mycket länge och priset för el-certifikaten är fortsatt pressade på grund av överkott på marknaden. 2016 kommer därför bli en utmaning för hela branschen i Sverige och många bolag kommer få det riktigt svårt.   

Stena Renewable har sedan starten valt att sätta av pengar för varje vindkraftverk som vi har i drift till stöd för föreningslivet i närheten av våra verksamheter runtom i Sverige. Det är vårt sätt att visa att vi är lokala aktörer som stöder det lokala föreningslivet. Vi delar årligen ut nästan en miljon i Vindbonus® till föreningar runtom i landet där vi driver våra parker. Vi är glada över att, tillsammans med all den ideella kraft som finns, få bidraga till att förverkliga projekt och drömmar som de olika föreningarna har.

Läs gärna mer om och se bilder från, våra Vindbonusmottagare på www.stenarneewable.se/vindbonus. Naturligtvis skall du även gå in på vår Facebook-sida och gilla den, så du inte missar våra uppdateringar och blir påmind om att söka nästa år.

Utöver detta, så har Stena i år valt att sponsra Stadsmissionen genom att bli en s.k Guldvän och stödja människor i Göteborgsregionen som har det svårt.

Vi passar på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Peter Zachrisson, VD

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare