Loading... (0%)

Vindpark Lemnhult snurrar igen

26 april 2016

Samtliga återstående 31 vindkraftverk i Vindpark Lemnhult är sedan ett tag åter tillbaka i drift. Verken har innan uppstart genomgått noggranna inspektioner. Samtliga verk övervakas noga och inspektioner genomförs löpande. Orsaken till olyckan har konstaterats vara att bultarna i förbandet mellan de två nedersta torndelarna inte lyckats uppnå tillräcklig klämkraft. Följden har varit en kraftigt förkortad livslängd. En slutlig rapport kommer att redovisas under slutet av maj när den tekniska utredning som gjorts förväntas vara klar. Trots den beklagliga incidenten är det positivt att orsaken till olyckan är funnen och att den är åtgärdad.

Saneringen av den olja och glykol som läckte ut i samband med haveriet är nu klar och har gått bra. Inga bestående miljöskador har uppstått vilket också varit målsättningen med saneringsarbetet.

Ett ersättningsverk är planerat att uppföras under sommaren och det blir ett i det närmaste identiskt vindkraftverk som tidigare.

 

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare