Loading... (0%)

Sommarhälsning!

13 juli 2016

Fredagen den 10 juni enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Överenskommelsen innebär skattelättnader för kärnkraften och vattenkraften samtidigt som elcertifikatsystemet utökas med 18 TWh för Sverige till 2030. De minskade skatteintäkterna skall kompenseras med ökad energiskatt. De stora vinnarna kortsiktigt är de stora kraftbolagen som minskar sin skattekostnad. Vi tycker att överenskommelsen är positiv för utbyggnaden av det förnybara. Den är även ansvarsfull då vi kan få en naturlig övergång med mer förnybar kraft. Det finns en bred enighet bakom förståelsen att vi måste bygga ut elproduktionen innan den ålderstigna produktionen tas ur drift. Vi kan inte vänta tills det är för sent, då lider vi stor risk att bli utan el. Att utveckla ett nytt vindkraftsprojekt tar i dag omkring sju till tio år från start till färdig produktion och innebär stora kostnader och risker. Det är därför det är så viktigt att branschen har fått ett nytt mål och en plan ända fram till 2040.

 

Vi önskar alla en härlig sommar!

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare