Loading... (0%)

Ändring i underhållsarbete

09 november 2016

Stena Renewable har 96 vindkraftverk i drift och en produktion motsvarande behovet av all hushållsel i en stad med 260.000 invånare .

I egenskap av kraftproducent med så pass mycket produktion behöver Stena Renewable publicera information om större driftstörningar:  

 

Underhållsarbete i Lemnhult aviserat 2016-11-02 upphör då arbetet avbryts på grund av kall väderlek.

 

 

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare