3, April, 2020

Nyheter

Bladhaveri i Vindpark Örbacken, Boxholms kommun

Ett blad havererade på ett av vindkraftverken i Vindpark Örbacken under fredagsmorgonen 3 april.

Ingen människa har kommit till skada. Vi valde att stoppa de övriga verken i parken tillsvidare. Leverantören av vindkraftverken och deras serviceorganisation har inlett en grundorsaksanalys och funnit orsaken till olyckan. Övriga verk är noggrant undersökta utifrån den bladbesiktning som utfördes 2019 samt en ytterligare besiktning av blad utförd efter haveriet. Inga av de övriga verken har befunnits behäftade med liknande fel. Bolaget har därför valt att återstarta verken fredagen den 10 april.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable, 0704-855 393

Anders Rylin, operativ chef, 0704-855 392

Information uppdateras fortlöpande på www.stenarenewable.com.