4, October, 2010

Okategoriserat

Danmark tänker till

I Danmark publicerade den statliga klimatkommissionen för några dagar sedan sin omfattande rapport, ”Grön energi – Vägen mot ett danskt energisystem utan fossila bränslen”. Rapporten har mottagits mycket positivt både i EU och av den borgerliga regeringen i Danmark. Kommissionen föreslår att vindkraften i Danmark ska expandera kraftigt, från dagens 20 procent av elanvändningen till 60 – 80 procent år 2050. Ett av skälen till denna satsning är att vindkraften, enligt kommissionen, ser ut att bli den billigaste förnybara energin.