Här hittar du information om: Driftstörningar & Produktionsbortall

Stena Renewable driftinformation/driftstörningar/ produktionsbortfall