Loading... (0%)
Stena Renewables uppdrag är att uppföra, äga och långsiktigt förvalta lönsamma vindparker.

Stena Renewable investerar långsiktigt i förnyelsebar energi

Stena Renewable är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en klimatvänlig energiproduktion. Vi investerar i vindkraft för att det är Nödvändigt, Effektivt och Miljövänligt. Vi projekterar, bygger och förvaltar våra vindkraftparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget driver i dag 96 vindkraftverk som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel och vi fortsätter vår expansion.[laborator_supercaption_num]test[/laborator_supercaption_num]

Värderingar

Långsiktighet. Vi är långsiktiga i vårt ägande. Vi projekterar och bygger för att äga, inte för att sälja.
Effektivitet. Vi är rädda om våra egna och andras resurser. Genom att arbeta effektivt skapar vi långsiktigt hållbara investeringar och värnar miljön.
Omtanke. Vi ska visa oss själva och andra omtanke i det vi gör. Vi arbetar med förnybar energi, vilket är ett sätt att skapa en hållbar framtid. Att visa omtanke är att bry sig. De 96 verken som Stena driver producerar drygt 650 miljoner kWh (650 GWh) vilket motsvarar behovet av all hushållsel i en stad motsvarande 130 000 hushåll eller 260.000 invånare vilket är lika stort som Malmö stad. Det reducerar utsläppen av koldioxid motsvarande över 250.000 bilar årligen eller 5% av den totala bilparken i Sverige.

Stena Sfären

SEDAN STARTEN 1939 HAR STENA UTVECKLATS TILL EN INTERNATIONELL KONCERN MED VERKSAMHET ÖVER STORA DELAR AV VÄRLDEN. VERKSAMHETEN SPÄNNER IDAG ÖVER FLERA OMRÅDEN; EXEMPELVIS REDERI, OFFSHORE, FASTIGHETER, FINANS OCH ÅTERVINNING.

Stena Sfären omfattar de tre av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB, jämte hel-och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.  Huvudkontoren för samtliga moderbolag är placerade i Göteborg.

Stena Sfären omsatte ca 60 Mdr kr under verksamhetsåret 2012. Antalet anställda uppgår till ca 20 000 personer.

För ytterligare information, se www.stena.com

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare