Integritetspolicy

Policy för Personal data protection (GDPR) inom Stena Renewable

Bakgrund

GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter PUL börjar gälla från 25 maj 2018 och reglerar företagets hantering av personuppgifter. Personuppgifter är all data som kan kopplas samman till en person t ex personnummer, namn, adress, telefonnummer etc.

GDPR innebär i korthet att bolaget;

 • inte ska samla in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förvägbestämt ändamål.
 • inte ska spara uppgifterna längre än nödvändigt.
 • skydda de personuppgifter som hanteras i företaget.

Policy

Bolaget ska generellt inte spara på personuppgifter men undantag görs för;

 • Fullgörande av avtal
 • Kund/leverantörsförhållande
 • Relevant koppling till bolag och / eller vindkraftspark

Exempel på register som bolaget har är Vindbonusansökning, Störningsärenden, Register för arrendeutbetalning, etc.

Bolaget ska använda personuppgifter i enlighet med dess ursprungliga syfte och enbart till det.

Persondata ska inom skälig tid tas bort - när ovan nämnda kriterier inte längre är gällande. Skälig tid bedömer bolaget är upp till maximalt två års tid. Att ta bort personuppgifter innebär att uppgifterna raderas och ej går att återskapa.

För personaldata och generell IT så köper Stena Renewable tjänsterna från Stena AB och anpassar sig till deras anpassning gällande GDPR.

Bolaget ansvarar för att personuppgifterna stannar inom bolaget. Om bolagets personuppgifter av någon anledning kan antas ha kommit utanför bolaget ska det anmälas till GDPR-ansvarige inom Stena Renewable som gör bedömning om det ska rapporteras till Datainspektionen.

GDPR-ansvarig inom Stena Renewable är CFO.

 

Bilaga 1

Register med personuppgifter:

 • Ansökan för Vindbonus
 • Qoll
 • Arrenderegister i Excel
 • CMS
 • Hemsida

Gallringsrutin:

 • Personuppgifter som inte längre är relevanta och är äldre än 18 månader ska tas bort
 • Uppgifter med direkt koppling till en vindkraftpark, t ex ett störningsärende, kvarstår under vindkraftsparkens livstid och raderas därefter
 • Arrendelista uppdateras minst en gång om året. Ej gällande uppgifter raderas.