31, March, 2010

Okategoriserat

Miljörapport

Vindkraft är en tillståndspliktig verksamhet och senast den sista mars varje år ska en miljörapport lämnas för det föregående året. Det gör vi till miljöchefen i Ludvika.