Om bolaget

Stena Renewable investerar långsiktigt i förnybar energi.

Stena Renewable är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en klimatvänlig energiproduktion. Vi investerar i vindkraft för att det är Nödvändigt, Effektivt och Hållbart. Vi projekterar, bygger och förvaltar våra vindparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget driver i dag 115 vindkraftverk som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel och vi fortsätter vår expansion.

Nya ägare

2018 förvärvade AMF och KLP en betydande andel av aktierna i Stena Renewable AB från Stena Adactum AB för att gemensamt realisera Stena Renewables omfattande projektportfölj. Transaktionen innebar att AMF förvärvade 35% och KLP 30% av aktierna i Stena Renewable. Stena Adactum kvarstår som huvudägare med en ägarandel om 35%. Med nya ägare och kapitaltillskott skapas möjligheter att finansiera de investeringar som krävs för att bli ett storskaligt industriellt och förnybart energibolag.

 

Om Stena Adactum

Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena Sfären och bidra till ökad värdetillväxt. Stena Adactum innehar åtta portföljbolag, med 16 miljarder kronor i omsättning och 8 500 anställda.

 

 

Om AMF
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

 

Om KLP

KLP är Norges största pensionsbolag. Cirka 900.000 yrkesaktiva och pensionärer har sin pension hos KLP. KLP ägs av kommuner, landsting, regionala sjukvårdsorganisationer och andra organisationer som erbjuder sina anställda offentlig tjänstepension. Hos KLP är tanken om samhälle, miljö och ansvarsfulla investeringar en del av den dagliga verksamheten.

Års- och hållbarhetsredovisning