Ställ en fråga

Kontakta oss. Använd formuläret för generella frågor eller kontakta någon av våra medarbetare.
Våra medarbetare

Peter var med och startade Stena Renewable 2005 och är sedan oktober 2012 VD för bolaget. Peter har jobbat inom Stena Sfären sedan 2002 då han anställdes på Stena Adactum som är ägare till Stena Renewable.

Peter Zachrisson

VD

031-855 393/0704 855 393

Anders har varit på Stena Renewable sedan 2006 och är bolagets operativa chef.

Anders Rylin

Operativ Chef

031-855 392/0704 855 392

Jessica jobbar som ekonomiansvarig.

Jessica Nylander

Ekonomiansvarig

+46 (0) 704 85 53 69

Staffan arbetar som elanalytiker och har varit anställd i bolaget sedan 2010.

Staffan Bergh

Analytiker

031-855 367/0704 855 367

Hanna Rydhed arbetar som Miljö-och tillståndsansvarig och är anställd sedan 2010.

Hanna Rydhed

Miljö-och tillståndsansvarig

031-855 398/0704-855 398

Thomas är bolagets driftingenjör och är anställd sedan 2012.

Thomas Svensson

Driftingenjör

+46 (0) 31 85 53 97 / +46 (0) 704 85 53 97

Mats är CFO och är anställd sedan 2015.

Mats Kaneby

CFO

+46 (0) 31 85 53 76 / +46 (0) 704 85 53 76

Daniel är analytiker inom vind och drift sedan 2018.

Daniel Lindholm

Analytiker vind och drift

+46 (0) 704 85 53 99

Dan är projektchef sedan 2018.

Dan Sandros

Projektchef

+46 (0) 31 85 53 95 / +46 (0) 704 85 53 95

Pia är projektledare sedan 2018.

Pia Hjalmarsson

Projektledare

+46 (0) 704 85 53 96

Per Eriksson

Projektledare

+46 (0) 704 85 53 84

Sandra är elanalytiker och har varit anställd sedan 2014.

Sandra Brenner

Analytiker

+46 (0) 31 85 53 65 / +46 (0) 704 85 53 65

Caroline är anställd som administrativ koordinator, och har varit med sedan 2018.

Caroline Wilander

Administrativ Koordinator

+46 704 85 53 90

Marika Åkerman

Projektledare

0704 855 394

Ellen Thersthol

Miljökoordinator

0704 855 366

Fakturera oss

Skicka faktura till Stena Renewable

Stena Renewable AB

FE-110

BGC-id LOP0305

105 69 Stockholm.

 

Stena Renewable Energy AB

FE-110

BGC-id LOP0330

105 69 Stockholm.

 

Nya Möckelsjö Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0352

105 69 Stockholm

 

Nya Örbacken Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0351

105 69 Stockholm

 

Lemnhult Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0830

105 69 Stockholm

 

Fredriksdals Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0323

105 69 Stockholm

 

Uddared Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0831

105 69 Stockholm

 

Nya Grytsjö Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0350

105 69 Stockholm

 

Horshaga Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0833

105 69 Stockholm

 

Kronoberget Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0836

105 69 Stockholm