Ställ en fråga

Kontakta oss. Använd formuläret för generella frågor eller kontakta någon av våra medarbetare.
Våra medarbetare

Peter var med och startade Stena Renewable 2005 och är sedan oktober 2012 VD för bolaget. Peter har jobbat inom Stena Sfären sedan 2002 då han anställdes på Stena Adactum, som är en av ägarna till Stena Renewable.

Anders har varit på Stena Renewable sedan 2006 och är bolagets operativa chef.

Jessica jobbar som ekonomiansvarig.

Jessica Nylander

Ekonomiansvarig

Staffan arbetar som elanalytiker och har varit anställd i bolaget sedan 2010.

Hanna Rydhed arbetar som Miljö-och tillståndsansvarig och är anställd sedan 2010.

Hanna Rydhed

Miljö-och tillståndsansvarig

Thomas är bolagets driftingenjör och är anställd sedan 2012.

Mats är CFO och är anställd sedan 2015.

Daniel är analytiker inom vind och drift sedan 2018.

Daniel Lindholm

Analytiker vind och drift

Dan är projektchef sedan 2018.

Pia är projektledare sedan 2018.

Pia Hjalmarsson

Projektledare

Sandra är elanalytiker och har varit anställd sedan 2014.

Caroline är anställd som administrativ koordinator, och har varit med sedan 2018.

Caroline Wilander

Administrativ Koordinator

Marika Åkerman

Projektledare

Ellen Thersthol

Miljökoordinator

Julia Nordgärd

Projektadministratör

Sebastian Zartmann

Biträdande projektledare

Ann-Margreth Larsson

Driftingenjör

Linn är redovisningsekonom hos oss. Hon började här hösten 2020.

Linn Persson

Redovisningsekonom

Fakturera oss

Skicka faktura till Stena Renewable

Stena Renewable AB

FE-110

BGC-id LOP0305

105 69 Stockholm.

 

Stena Renewable Energy AB

FE-110

BGC-id LOP0330

105 69 Stockholm.

 

Nya Möckelsjö Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0352

105 69 Stockholm

 

Nya Örbacken Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0351

105 69 Stockholm

 

Lemnhult Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0830

105 69 Stockholm

 

 

 

 

 

Fredriksdals Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0323

105 69 Stockholm

 

Uddared Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0831

105 69 Stockholm

 

Nya Grytsjö Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0350

105 69 Stockholm

 

Horshaga Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0833

105 69 Stockholm

 

Tvinnesheda Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0310

105 69 Stockholm

 

Kronoberget Energi AB

FE-110

BGC-id LOP0836

105 69 Stockholm