15, September, 2021

Nyheter

Samråd Vindpark Kärnebo

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Kärnebo, Mönsterås kommun, Kalmar län. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning.

Den digitala versionen av samrådsutställningen kan besökas viahttps://www.stenarenewable.com/vindparker/karnebo/