18, November, 2019

Pressmeddelande

Stena Renewable tar över vindprojekt i Hallsberg

Pressmeddelande 2019-11-14 

Stena Renewable har förvärvat rättigheterna till ett vindprojekt i Odensvi i Hallsbergs kommun av Momentum-Gruppen, som har bygglov för tre vindkraftverk på platsen. Området är utpekat som intressant för vindkraft i Hallsbergs Översiktsplan från 2016. Sedan 2012 finns tre vindkraftverk på platsen. 

– Vi ser fram emot att tillsammans med markägarna utveckla projektet till en modern vindkraftsanläggning som kan producera förnybar el och skapa stor klimatnytta under många år framöver, säger Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable. 

– Momentum-Gruppen fokuserar främst på förvaltning av driftsatta anläggningar samt förmedling av investeringsobjekt inom förnybar energi. Detta gör att vi finner Stena Renewable bäst lämpad just nu att driva utvecklingen av vindkraftprojekt Odensvi. Stena Renewable är en långsiktig investerare med rätt organisation för att driva utvecklingsarbetet. På Momentum är vi mycket nöjda med vår samverkan med Stena Renewable och affären adderar värde även för oss, säger Martin Pettersen, VD för Momentum Sweden AB. 

De tre befintliga vindkraftverken i området producerar vardera omkring 5 000 MWh el per år enligt elcertifikatregistret. Dessa kan tillsammans förse cirka 1 000 villor med hushållsel. Ett modernt vindkraftverk kan producera 12 500 – 25 000 MWh el per år. Den snabba teknikutvecklingen har minskat produktionskostnaderna för vindkraft så att den nu kan byggas utan stöd. 

– Med modern teknik som utnyttjar vindresurserna fullt ut behövs betydligt färre vindkraftverk för att klara riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Odensvi har goda vindförhållanden och stor potential för förnybar och utsläppsfri elproduktion, säger Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable. 

För mer information, vänligen kontakta: Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable, 070-48 55 393
Martin Pettersen, VD för Momentum Sweden AB, 070-756 09 10 

Om Stena Renewable Stena Renewable investerar långsiktigt i förnybar energi. Bolaget driver i dag 115 vindkraftverk och vi fortsätter vår expansion. Därutöver har bolaget en omfattande portfölj av utvecklingsprojekt, med en förväntad kapacitet överstigande 1000 MW. 2018 förvärvade AMF och KLP en betydande andel av aktierna i Stena Renewable AB från Stena Adactum AB för att gemensamt realisera Stena Renewables omfattande projektportfölj. Transaktionen innebar att AMF förvärvade 35% och KLP 30% av aktierna i Stena Renewable. Stena Adactum kvarstår som huvudägare med en ägarandel om 35%. Med nya ägare och kapitaltillskott skapas möjligheter att finansiera de investeringar som krävs för att bli ett storskaligt industriellt och förnybart energibolag. 

Om Momentum-Gruppen Momentum är en marknadsledande full scope Asset Manager av vind- och solparker. Momentum har sammanlagt över 400 vindkraftverk och 70 solparker under förvaltning i 6st olika länder. I Sverige är bolaget verksamt genom dotterbolaget Momentum Sweden AB. Momentum har erfarenhet av förvaltning av vindkraftverk sedan 2000 och solparker sedan 2010. Denna långa erfarenhet gör Momentum till en av de mest erfarna i branschen. För vidare info se: www.momentum-gruppen.com