Här får du veta lite mer om vindkraft. Fakta om produktionen idag och imorgon.

VK_mobil[m/s – kWh]1 varv av ett vindkraftverk i Vindpark Kronober -get genererar energi till full uppladdning av 404 iPhone X.
Tesla_jordenEn Tesla model 3 kommer ca 151 varv runt jorden med energin genererad från ett vindkraftverk under en månad
meter_per_sekund325m/sm/sVindkraftverken producerar el mellan 3 m/s och 25 m/s. Blåser det mer än 25 m/s stängs de av.
Sverige_prod_elKärnkraft................39,3% Konventionell värmekraft..9,4% Vattenkraft..............40,3% Vindkraft................11,0% Solkraft..................0,1% Sveriges totala produktion av el
Vindkraft-EuropaAndel årligt energibehov som täcks av vindkraft i Europa1. Danmark................41%2. Irland.................28%3. Portugal...............24%4. Tyskland...............21%5. Spanien................19%6. Storbritannien.........18%7. Sverige................12%8. Rumänien...............10%9. Österrike..............10%10. Grekland...............9%Snittet i EU..............14%
11_sekundmeter11 m/s Så mycket måste det blåsa för att vindkraftverk ska nå max effekt
Vindkraftverk_effektI framtiden blir vindkraftverken större och mer effektiva. Då kommer färre antal verk behövas för att uppnå samma effekt 250 200 150 100 50 0 Genomsnittet idag 17,6 TWh genereras av 3400 verk Med dagens teknik (4 MW) 90 TWh genereras av 7000 verk Med framtidens teknik (6 MW) 90 TWh genereras av 4000 verk Med framtidens teknik (12 MW) 90 TWh genereras av 2000 verk
StegeFör att komma ända upp i maskinhuset i ett vindkraftverk i Vindpark Lemnhult får du klättra 430 steg på en stege. Är du lat tar du hissen.
Co2_utsälpp_bil_flyg90% av Sverigesinrikesflyg 430 000 av Sverigesbilar Stena Renewables vindkraft motsvarar Co 2 utsläpp från:
MalmöStena Renewable producerar el motsvarande hushållsel för hela Malmö stad
vinkraft_delarVisste du att ett vindkraftverk genererar den energi som krävs för att tillverka det under 6-9 månader
co2CO2 avtryck per producerad kWh per energikällaVindkraft.................12gKärnkraft.................16gKolkraft................1001gSolkraft..................46gVattenkraft................4gCO2
elDu vet väl att du kan köpa vind-el direkt i ditt eluttag Ursprungsmärkning innebär att Du enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och vilkenmiljöpåverkan den har. Därigenom kan Du enklare välja elavtal och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige.Genom att välja att köpa el från enbart vindkraft påverkar Du Ditt elbolags inköp av el och Du är därmed med och driver utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige.

Såhär har vi räknat

Mobil + Vinkraftverk: iPhone XR 11,21Wh enligt Wikipedia.org

 

Bil runt jorden: Tesla model 3 long range går 411 km (wltp) på en laddning.

Batteriet innehåller då 74 kWh och laddningen har haft 95% verkningsgrad (77,9kWh förbrukning vid laddning).

 

Sveriges elproduktion 2017: Källa: Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/statistik/el-och-fjarrvarme/

 

Vindkraft Europa: Källa: Wind Europe
https://windeurope.org/app/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf

 

Effekt framtidens vindkraftverk: https://energimyndigheten.a-w2m.se/Test.ashx?ResourceId=5787

 

Stege vindkraftverk: Standard på avstånd mellan stegpinnar föreskriver 25-30 cm. Ett verk i vindparken Lemnhult har 129 meters navhöjd med 430 steg.

 

CO2 utsläpp bil & flyg: 430.000 bilar baserat på produktion Stena Renewable > Varje kWh minskar CO2 utsläpp med 0,73 kg/kWh enligt Analysgruppen (Energiföretagen) > Genomsnittlig körsträcka för en bil är 1211 mil per år (Trafikanalys, trafa.se) > Genomsnittliga utsläpp är 123 g CO2/km enligt transportstyrelsen > Motsvarar drygt 90% av utsläppen från inrikesflyget inklusive höghöjdseffekten enligt en studie gjord på Chalmers: https://research.chalmers.se/publication/?created=true&id=d182d0c4-ed81-450c-976a-b14c628ab7f3

 

El Malmö stad: Det bor 2,2 personer per hushåll enligt SCB https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-befolkningsforandringar-20182/ > Malmö stad har 339313 invånare 2018 > https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Demokrati-beslut-och-paverkan/Fakta-och-statistik/Befolkning/Befolkningsprognos.html > 154 233 hushåll i Malmö > Hushållsel beräknas till 5000 kWh > Stena Renewables produktion motsvarar hushållsel till 175 000 hushåll (villa)

 

Tillverkning vindkraftverk: Livscykelanalysen är beräknad på all energiåtgång från materialbrytning, tillverkning, montage, drift och nedmontering av vindkraftverken samt all entreprenad ingår i beräkningen. Olika analyser bekräftar beräkningarna.

 

CO2 Avtryck per energikälla: https://www.ipcc.ch/report/renewable-energy-sources-and-climate-change-mitigation/