2, November, 2020

Nyheter

Vindbonus Örbacken

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindpark Örbacken! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 30 nov. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!