Loading... (0%)

Vindkraften är reversibel (efter ca 20 år monteras vindkraftverken ner på verksamhetsutövarens bekostnad).

Miljönyttan för ett vidkraftverk (2 MW) är samma som att ge körförbud för ca 2800 bilar eller 6000 ton CO2 och 7 ton svavel.

Ett 2 MW-verk producerar el som räcker till ca 1150 hushåll (á 5000 kWh/år).

Bara 1% av ytan i ett område används för vägar, vindkrafttorn, uppställningsytor mm.

Ett vindkraftverk får inte höras mer än 40 dB(A) vid (utanför) en bostad, något som innebär att vindkraftverken i en vindkraftpark på tio vindkraftverk aldrig hamnar närmare en bostad än 600-700 meter. För vindkraftparker med fler vindkraftverk utökas avståndet. Som jämförelse kan nämnas att nya kylskåp har en ljudnivå kring 40 dB(A).

Enligt praxis får skuggor från vindkraftverken inte störa mer än 8 tim/år.

Jakten störs inte – djur vänjer sig vid vindkraftverk och snart efter byggnationen avslutas är de tillbaka i området.

Från och med 2010 utgår inga statliga subventioner till vindkraft.

Systemet med El-certifikat främjar produktion av förnybar energi . Det är ett stödsystem som betalas av elkonsumenten , ca 0,7 öre /kWh för vindkraft (jfr med 7 öre/kWh för kraftvärme och vattenkraft).

I Sverige finns inget utbyggnadsmål för vindkraft men systemet med el-certifikat innebär sannolikt att det kommer att byggas cirka 10- 15 TWh vindkraft fram till år 2020, dvs Sverige behöver bygga cirka 2000 nya vindkraftverk på 10 år.

En utbyggnad till 25 TWh vindkraft skulle ge totalt 18 000 arbetstillfällen år 2020.

Investeringar i vindkraft för drygt 50 miljarder kronor ger 10 TWh.

Vindkraften bidrar till att bevara svenskt jordbruk.

Vindkraft är ett utmärkt komplement till vattenkraft.

Modern forskning visar att riskerna för fåglar och fiskar är små.

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare