8, October, 2020

Pressmeddelande

Vindkraftverket i Örbacken är åter i drift!

Det blad som havererade på ett av vindkraftverken i Vindpark Örbacken den 3 april är nu utbytt och vindkraftverket är åter i drift sedan den 1 oktober.

Efter noggranna utredningar har nu orsaken till haveriet konstaterats. På grund av ett fabrikationsfel släppte en limfog inuti bladet vilket medförde att bladet slutligen gick av. Samtliga blad i parken är besiktigade med kamera både invändigt och utvändigt, och inga övriga blad är behäftade med liknande fel.  Bladet är nu ersatt och verket är åter i normal drift.

Vid frågor kontakta:
Ann-Margreth Larsson
Driftingenjör
0704 855 389
ann-margreth.larsson@stena.com