Loading... (0%)

Layout GrytsjönStena Renewable Energy har tecknat arrendeavtal för uppförande av vindkraftverk strax sydost om Knäred söder om väg 117.  Området, som är beläget inom Lahoms kommun, är utbyggnadsområde för vindkraft i Laholms kommun fördjupade översiktsplan för vindkraftsutbyggnad på land. Vindmätningar pågår sedan hösten 2008 inom projektområdet.

Samråd med närboende, allmänhet och föreningar genomfördes under december 2008. En miljöansökan lämnades in till Länsstyrelsen i Hallands län under mars månad 2009.

Stena Renewable Energy AB har den 29 juli 2010 fått tillstånd av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län om  att få uppföra en vindkraftpark om 13 vindkraftverk i Laholms kommun. Beslutet har överklagats och ligger för avgörande hos Miljödomstolen i Vänersborg.

Dom i mål nr M2602-10, 2011-06-28Informationsfolder Grytsjon

Karta

Beslut från Länsstyrelsen 2010-07-29

För närvarande pågår upphandling av entreprenad. Det innebär att entreprenörer kommer besöka området från november till mitten av december. Vid frågor kontakta Hanna Rydhed, Projektsupport Stena Renewable, 031-855 398 / 0704-855 398

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare