Loading... (0%)

 

 

Layout_Uddared_111215Stena Renewable Energy har tecknat arrendeavtal för uppförande av vindkraftverk strax nord väst om Knäred. Området är utpekat som utbyggnadsområde för vindkraft i Laholm i kommuns fördjupade översiktsplan för vindkraftsutbyggnad på land. Vindmätningar pågår sedan våren 2008 inom projektområdet.

Samråd med närboende, allmänhet och föreningar genomfördes under december 2008. Miljöansökan lämnades in till Länsstyrelsen i Hallands län under februari månad 2009. Länsstyrelsen återkom med en begäran om komplettering av ansökan under juli 2009.Den 29 juli 2010 fick Stena Renewable tillstånd av Länsstyrelsen i Hallands län att uppföra nio vindkraftverk i Laholms kommun. Ärendet har överklagats och ligger sedan i början av september på Miljödomstolens bord i VänersborgDom i mål nr M 2645-10, 2011-06-28KartaBeslut från Länsstyrelsen 2010-07-29För närvarande pågår upphandling av entreprenad. Det innebär att entreprenörer kommer besöka området från november till mitten av december. Vid frågor kontakta Hanna Rydhed, Projektsupport Stena Renewable, 031-855 398 / 0704-855 398

Din webbläsare (Internet Explorer 8) är utdaterad. Uppdatera din webbläsare för att få bättre säkerhet och en bättre upplevelse på vår site.

Uppdatera din webbläsare