Vindpark Åby/Alebo

Om vindpark Åby/Alebo

Information och fakta

Projekt i Mönsterås kommun, öster om Fliseryd och ca 8 km nordväst om Mönsterås.

Projektet drevs tidigare av Statkraft/Södra och det finns ett laga kraftvunnet tillstånd för vindparken. Stena Renewable AB köpte detta tillstånd under sommaren 2019, och vi arbetar för tillfället med upphandling av turbinleverantör och entreprenör för byggnation av vägar, fundament, kranytor och elledningar.

Vi planerar för byggstart under våren 2020, och driftsättning av vindkraftverken under hösten 2021.

Antal verk: 35-40 st.
Totalhöjd: 200 m
Effekt: ca 15 GWh per verk och år
Driftstart: Hösten 2021