Vindpark Åby-Alebo
  • Antal verk36
  • Totalhöjd200 meter
  • Total effekt160 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll100 000
  • Driftstart2021

Nyheter
Vindpark Åby-Alebo

15/10 - 20

Studiebesök i Vindpark Åby-Alebo

Intresset är stort för byggnationen av Vindpark Åby-Alebo och det är alltid roligt att få visa upp vad vi håller på med! Under onsdagskvällen hade vi Liberalerna i Mönsterås på studiebesök och P-O från Kanonaden berättade om byggnationen och visade upp hur ett fundament ser ut dagen innan det ska gjutas.

15/10 - 20

Fjärrvärmeledningar läggs om inför kommande brohöjning

I Oskarshamn lägger Oskarshamns Energi om fjärrvärmeledningarna som tidigare gått i gång- och cykelbron över Norra Fabriksgatan. Anledningen är att några brosegment ska kunna bytas ut under början av 2021 och möjliggöra transport av torndelar med en diameter om 5,85 meter till vindparkerna Åby-Alebo i Mönsterås kommun och Tvinnesheda i Uppvidinge kommun under 2021 respektive 2022. Teknikkonsultföretaget WSP håller som bäst på att projektera de nya brodelarna och Smålandshamnar är med och håller i taktpinnen.

25/9 - 20

Första fundamentet gjuts

I torsdags 2020-09-17 gjöts fundamentet för vindkraftverk nr 9 i vindpark Åby Alebo. Det var det första fundamentet som gjöts i den vindparken. Gjutningen omfattade ca 300 kubikmeter betong, och det behövdes ca 50 lastbilslass med betong den dagen. Arbetet startade tidigt på morgonen och pågick kontinuerligt under hela dagen, för att avslutas sen eftermiddag.

21/9 - 20

Lokalt företag fick ansvar för markarbetet

Oskarshamns Markarbeten är det lilla företaget som fått det stora uppdraget att göra delar av markarbetet i vindparken. Grävmaskinisten Jimmie Augustsson sitter bakom spakarna.

 

Stort uppdrag

Oskarshamns markarbeten är underentreprenör till Kanonaden som projekterar och bygger vägar, fundament och elnät för Vindpark Åby-Alebo. Uppdraget är bland de största någonsin för det lokala företaget med fyra anställda. En av dem är Jimmie, 30 år. Han har jobbat som grävmaskinist i tio år.

– Det känns kul och helt unikt att få vara med i ett så här stort projekt. Vi är ett bra gäng på drygt 30 personer från olika underentreprenörer som jobbar tillsammans här i parken.

 

Meningsfullt arbete

Han påbörjade arbetet i april och kommer fortsätta till juni nästa år. Någon gång varje vecka är det byggmöte med Kanonaden. Då går man igenom arbetsordningen och processen. Däremellan jobbar Jimmie ganska fritt i skogen. Han bygger vägar, gör kranplatser och gräver ned elkablar.

– Det är ett fritt och varierat arbete i en härlig arbetsmiljö. Roligast är att bygga vägar, då ser man resultat på en gång. Dessutom, menar Jimmie, känns det meningsfullt att bygga just en vindpark.

– El måste vi ha och kärnkraft är ju inte hållbart ur miljösynpunkt. Dessutom skapar det här bygget arbetstillfällen och det gynnar hela bygden.

Text & bild: Janna Li Holmberg

16/9 - 20

Vindbonus ger föreningslivet medvind

Har din förening sökt vindbonus? I slutet av byggprocessen här i Åby-Alebo (2021) sker utdelningen av totalt 360 000 kronor. Håll koll här på webben.

 

Vindbonusen, som är ett initiativ av Stena Renewable, delas ut till föreningar i vindparkernas närområden. Föreningar kan ansöka om bidrag från några tusen kronor, men även en större summa till en utflykt eller ny utrustning.

Tack vare Stena Renewables Vindbonus kunde Hvetlandas gymnastikförening köpa både tävlingsdräkter och en uppblåsbar träningsmatta.

 

2/9 - 20

Vindparkens fyra steg

Vi brukar dela in våra vindparksbyggen i fyra steg. I Åby-Alebo är vi nu inne i steg två och ska börja bygga fundamenten – en viktig milstolpe i byggnationen. Varje verk kräver 45 transporter med betong som ska fraktas fram och tillbaka! Här kan du läsa mer om de fyra stegen.

Steg 1: Byggnation av vägar, ytor och elnät påbörjasVi spränger och bygger vägar samt gräver för fundament och kraftledningar.
MARS 2020

Steg 2: Byggnation av fundament påbörjasFundamenten till vindkraftverken ska gjutas på plats – en viktig milstolpe.
AUG 2020

Steg 3: Installation av vindkraftverk påbörjasVindkraftverkens delar levereras till vindparken med lastbil (oftast på natten).
JUNI 2021

Steg 4: Vindkraftverken klara och i driftI slutet av 2021 ska vindparken stå redo för drift och invigning.
DEC 2021

Fakta och information

Vindpark Åby-Alebo ligger i Mönsterås kommun, mellan Fliseryd och Mönsterås. Projektet drevs från början av Statkraft/Södra, som har tagit fram tillståndet, vilket Stena Renewable köpte under 2019. Stena Renewable bygger vindparken genom det helägda dotterbolaget Åby Alebo Energi. Det är 21 privata markägaren inom vindparken, och de bedriver ett aktivt skogsbruk i området.

När parken är färdig beräknas den producera 500 GWh om året, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för 100 000 villor.

 

Antal verk: 36
Totalhöjd: 200 meter
Total effekt: 160 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad årlig produktion: 500 GWh
Driftstart: Dec 2021

Nu börjar byggnationen av vindpark Åby-Alebo och som närboende börjar man märka av att det sker arbete i området. Det kommer vara begränsad framkomlighet på området en tid men efter att verken är byggda gäller allemansrätten som vanligt igen.

Under anläggningen av parken är området en byggarbetsplats och det kan finnas risker för allmänheten att vistas i området. Det förekommer fordonstrafik, tunga lyft och sprängning under byggnationen och då behöver allmänheten hålla avstånd. Under sprängning sker en signal med hjälp av en siren. Innan sprängning ges en varningssignal med korta signaler (- - -) och efter genomförd sprängning sker en lång signal (---). Under perioder när vi spränger kommer varningsskyltar finnas. Framkomlighet till fots eller på cykel på Mönsteråsleden finns under hela byggnationen Hör er till vår platschef P-O på Kanonaden om ni vill vistas i skogen intill byggarbetsplatsen, de har ansvar för säkerheten i området.

FEB 2020

Avverkning börjar

AUG 2020

Byggnation av fundament inleds

Till varje fundament går det åt betong motsvarande 50-150 betongbilar, även här blir det mycket tung trafik in och ut ur vindparken.

JUNI 2021

Installation av vindkraftverk startar

Vindkraftverken levereras i delar på lastbil till vindparken. Transporterna går framför allt på natten för att störa trafiken så lite som möjligt.

DEC 2021

Alla vindkraftverk klara och driftsatta

I slutet av 2021 planeras parken vara klar.

Kontaktpersoner

P-O Karlsson

Platschef Fundament, Kanonaden

Fredrik Hasselström

Samordnande Byggledare