Vindpark Åby/Alebo

Om vindpark Åby/Alebo

Information och fakta

Vindpark Åby-Alebo ligger i Mönsterås kommun, mellan Fliseryd och Mönsterås. Projektet drevs från början av Statkraft/Södra, som har tagit fram tillståndet, vilket Stena Renewable köpte under 2019. Stena Renewable bygger vindparken genom det helägda dotterbolaget Åby Alebo Energi. Det är 21 privata markägaren inom vindparken, och de bedriver ett aktivt skogsbruk i området.

När parken är färdig beräknas den producera 500 GWh om året, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för 100 000 villor.

Vid frågor kontakta:

Per Eriksson
Projektledare
Stena Renewable
0704-855 384

Fredrik Hasselström
Samordnande Byggledare
Stena Renewable
070-382 08 40

P-O Karlsson
Platschef Fundament
Kanonaden
070-661 43 14

Antal verk: 36
Totalhöjd: 200 m
Effekt: 160 MW/verk
Leverantör: Vestas
Beräknad produktion: 500 GWh/år
Driftstart: 2021

Hur påverkas jag?

Nu börjar byggnationen av vindpark Åby-Alebo och som närboende börjar man märka av att det sker arbete i området. Det kommer vara begränsad framkomlighet på området en tid men efter att verken är byggda gäller allemansrätten som vanligt igen.
Under anläggningen av parken är området en byggarbetsplats och det kan finnas risker för allmänheten att vistas i området. Det förekommer fordonstrafik, tunga lyft och sprängning under byggnationen och då behöver allmänheten hålla avstånd. Under sprängning sker en signal med hjälp av en siren. Innan sprängning ges en varningssignal med korta signaler (- - -) och efter genomförd sprängning sker en lång signal (---). Under perioder när vi spränger kommer varningsskyltar finnas. Framkomlighet till fots eller på cykel på Mönsteråsleden finns under hela byggnationen Hör er till vår platschef P-O på Kanonaden om ni vill vistas i skogen intill byggarbetsplatsen, de har ansvar för säkerheten i området.

Magasinet Vindkraft #1 2020

Magasinet Vindkraft är en informationstidning om vindparksbyggnationen i Åby-Alebo, Mönsterås kommun, utgiven av Stena Renewable.