Välkommen till samråd för Vindpark Ebbegärde
Samrådet pågår till och med den 5/11
Samrådsutställning den 5/10, Folkets Hus i Rockneby
Se presentationLämna dina synpunkter
  • Antal verk25
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunKalmar

Samråd

Vindpark Ebbegärde

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Ebbegärde, Kalmar kommun, Kalmar län och nu pågår samråd som är en del av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning. På denna sida har vi samlat all information som berör samrådet:

» information om projektet,
» hur tillståndsprocessen går till,
» hur du anmäler dig till samrådsutställningen,
» lämna ditt samrådsyttrande,
» läsa mer om vindkraft,
» ladda ner filer med samrådsutställningen, fotomontagen och samrådsunderlaget,
» lyssna till en muntlig presentation om samrådsutställningen,
» samt hitta våra kontaktuppgifter om du vill kontakta oss.

Välkommen att vara en del av samrådet!

Fakta och information

Området som utreds för vindkraft ligger inom ett område som enligt gällande vindkraftsplan för Kalmar kommun är ett lämpligt utredningsområde för vindkraftsetablering. Vindparken är belägen drygt två mil nordväst om Kalmar och cirka fem kilometer öster om Bäckebo.

Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 25 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län under 2022. På uppdrag av oss har WSP Sverige AB (WSP) i uppgift att driva processen avseende ansökan om tillstånd för Vindpark Ebbegärde. Mer detaljerad information finns i samrådsunderlaget som går att ladda ned längre ner på hemsidan.

Sveaskog äger en stor del av projektområdet och kan kontaktas via Tomas Fransson på telefonnummer 08-6559081 eller mejl tomas.fransson@sveaskog.se.

Klicka på flikarna ovan för att läsa mer om tillståndsprocessen, hur du anmäler dig till samrådsutställningen, hur du lämnar ett samrådsyttrande och för att läsa mer om vindkraft.

Antal verk: 25
Totalhöjd: 270
Kommun: Kalmar

Hur går processen till?
Verksamheter som Vindpark Ebbegärde anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt. Verksamhetsutövare (VU), i detta fall Stena Renewable ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet, i detta fall miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. Stena Renewable ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. Stena Renewable ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till MPD vid Länsstyrelsen. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Välkommen att anmäla dig till samrådsutställningen!

Den 5 oktober bjuder Stena Renewable in till samrådsutställning i form av öppet hus i Folkets Hus i Rockneby. Du är varmt välkommen att komma dit för att titta på vår utställning, ställa frågor och prata med oss från Stena Renewable, vår miljökonsult WSP samt vår ljudkonsult. Anpassningar har gjorts med anledning av Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer. Utställningen kan därför besökas under ett av följande tre pass:

» Första passet: 15.00-16.30
» Andra passet: 17.00-18.30
» Tredje passet: 19.00-20.30

Observera att föranmälan, senast den 28 september, behövs om du vill besöka samrådsutställningen. Vår erfarenhet är att de flesta besökare kommer till de senare delarna av våra samrådsutställningar, så du som har möjlighet får gärna anmäla dig till det första passet. Föranmälan sker till lisa.hammarlund@wsp.com. Ange följande information i din anmälan:

» För- och efternamn på den/de du avser anmäla.
» Vilken mötestid du/ni önskar delta vid.

Vi återkommer med en bekräftelse på din anmälan och under vilket pass du är välkommen att besöka utställningen. Beroende på hur stort intresset är kan vi inte garantera att du kommer kunna delta just vid den tid du önskar.

Har du synpunkter om projektet som du vill dela med dig av?
Samrådsyttrande lämnas via via brev eller mail till Lisa Hammarlund, WSP Sverige AB, Ullevigatan 19, 402 51 Göteborg, alternativt lisa.hammarlund@wsp.com. Märk yttrandet ”Vindpark Ebbegärde”. Det går också att lämna samrådsyttrande via formuläret längre ner på sidan. Samrådet ska vara oss till handa senast den 5 november.

De samrådsyttranden vi får in utgör en del av vår tillståndsansökan enligt miljöbalken. För kännedom blir vår tillståndsansökan inklusive samrådsyttranden en allmän handling när den skickas till Länsstyrelsen.

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:
Energimyndigheten.se/vindlov

Film från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Filer för nedladdning

Nedan finns samrådsunderlag, fotomontage och samrådsutställning tillgängliga som pdf för nedladdning. Vänligen notera att samrådsutställningen och fotomontaget finns både som högupplöst och lågupplöst, om det är problem med nedladdningen rekommenderas den med lägre upplösning.

Om du inte har möjlighet att ta del av det digitala materialet kan vi skicka materialet i pappersformat till dig via vanlig postgång, mejla då till lisa.hammarlund@wsp.com eller ring på telefonnummer 010 – 721 10 84.

Film

Presentation av samrådsutställningen

Nedan guidar vår projektchef Dan Sandros dig genom vår samrådsutställning, filmen är cirka 30 minuter.

Lämna ditt samrådsyttrande till oss.

De samrådsyttranden vi får in utgör en del av vår tillståndsansökan enligt miljöbalken. För kännedom blir vår tillståndsansökan inklusive samrådsyttranden en allmän handling när den skickas till Länsstyrelsen.

    Godkännande av villkor