Vindpark Ebbegärde
  • Antal verk25
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2025-2026

Fakta och information

Projektet Ebbegärde är beläget cirka 2 mil nordväst om Kalmar och cirka 5 kilometer öster om Bäckebo i Kalmar kommun. Området som utreds ligger inom ett område som, enligt gällande vindkraftsplan för Kalmar kommun, är ett lämpligt utredningsområde för vindkraftsetablering.

Samråd kommer att genomföras under sommarhalvåret 2021 och därefter tas en miljökonsekvensbeskrivning fram. Den planeras att lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Antal verk: 25
Totalhöjd: 270
Driftstart: 2025-2026
SEPT 2021

Samråd

MARS 2022

Inlämning tillståndsansökan

DEC 2025

Planerad driftstart 2025-2026

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Hanna Rydhed arbetar som Miljö-och tillståndsansvarig och är anställd sedan 2010.

Hanna Rydhed

Miljö-och tillståndsansvarig

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör