Vindpark Fredriksdal
  • Totalhöjd148 meter
  • Driftstart2014
  • Antal verk10
  • Effekt/verk1,6 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll10 000

Nyheter
Vindpark Fredriksdal

4/5 - 21

Vindbonus 2021

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindparkerna Uddared/Grytsjö! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 28 feb. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

Fakta och information

Vindpark Fredriksdal byggdes under 2013/14. Anläggningsarbetena i området pågick fram till september 2013. Under hösten/vintern 2013/14 restes vindkraftverken. Vindparken invigdes juni 2014.Vindparkens produktion av förnybar energi motsvarar hushållsförbrukningen av el för ca 10 000 hushåll.

Antal verk: 10
Effekt: 1,6 MW/verk
Totalhöjd: 148 meter
Leverantör: GE Energy
Beräknad årlig produktion: 57 GWh
Driftstart: 2014

Kontaktpersoner

Ann-Margreth Larsson

Driftingenjör

Missa inte att söka vindbonus!

Varje år delas 100 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Fredriksdal, Sök Vindbonus senast den 01 juni!