Vindpark Fredriksdal

Om vindpark Fredriksdal

Information och fakta

Vindpark Fredriksdal byggdes under 2013/14.

Antal verk: 10
Totalhöjd: 148 m
Effekt: 1,6 MW/verk
Leverantör: GE Energy (General Electric)
Beräknad produktion: 57 GWh
Driftstart: 2014

Kontaktperson: Anders Rylin


Kontaktperson: Thomas Svensson


Beskrivning av projektet

Vindpark Fredriksdal byggdes under 2013/14. Anläggningsarbetena i området pågick fram till september 2013. Under hösten/vintern 2013/14 restes vindkraftverken. Vindparken invigdes juni 2014.Vindparkens produktion av förnybar energi motsvarar hushållsförbrukningen av el för ca 10 000 hushåll.

Missa inte att söka vindbonus?

Varje år delas 120 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Saxberget, Sök Vindbonus senast den 31 januari!