Vindpark Grytsjö

Om vindpark Grytsjö

Information och fakta

Vindpark Grytsjö är ett av Stenas första egenutvecklade projekt och ligger i Laholms kommun. Vindparken producerar varje år ca 70 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för ca 14 000 villor.

Antal verk: 12
Totalhöjd: 150 m
Effekt: 2,75 MW/verk
Leverantör: GE
Beräknad produktion: ca 70 GWh per år
Driftstart: 2013

Kontaktperson: Peter Zachrisson


Kontaktperson: Thomas Svensson


Beskrivning av projektet

Vindparken ligger vid Putsered, Laholms kommun, ca 6 km öster om samhället Knäred. Området domineras av produktionsskog och pekades tidigt ut i ett tillägg till den kommunala översiktsplanen som ett område lämpligt för vindkraft.

Under vintern 2012 påbörjades byggnationen av vägar och fundament. Vindkraftverken levererades under hösten 2012/vintern 2013 och kunde slutligen tas i drift i maj 2013.

Ett av vindkraftverken i parken ägs tillsammans av flera utav markägarna där vindparken är byggd, via Putsereds Vind AB, som även var med och initierade projektet tillsammans med ytterligare markägare i området. Den dagliga driften av även detta vindkraftverk hanteras dock av Stena.

Missa inte att söka vindbonus?

Missa inte att söka vindbonus senast den 28 februari! Varje år delas 110 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Grytsjö.