Vindpark Grytsjö
  • Antal verk12
  • Totalhöjd150 meter
  • Effekt/verk2,75 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll14 000
  • Driftstart2013

Nyheter
Vindpark Grytsjö

20/1 - 21

Vindbonus Uddared/Grytsjö

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindparkerna Uddared/Grytsjö! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 28 feb. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

Fakta och information

Vindpark Grytsjö är ett av Stenas första egenutvecklade projekt och ligger i Laholms kommun. Vindparken producerar varje år ca 70 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för ca 14 000 villor.

Vindparken ligger vid Putsered, Laholms kommun, ca 6 km öster om samhället Knäred. Området domineras av produktionsskog och pekades tidigt ut i ett tillägg till den kommunala översiktsplanen som ett område lämpligt för vindkraft.

Under vintern 2012 påbörjades byggnationen av vägar och fundament. Vindkraftverken levererades under hösten 2012/vintern 2013 och kunde slutligen tas i drift i maj 2013.

Ett av vindkraftverken i parken ägs tillsammans av flera utav markägarna där vindparken är byggd, via Putsereds Vind AB, som även var med och initierade projektet tillsammans med ytterligare markägare i området. Den dagliga driften av även detta vindkraftverk hanteras dock av Stena.

 

 

Antal verk: 12
Totalhöjd: 150 meter
Effekt/verk: 2,75 MW
Leverantör: GE Energy
Beräknad produktion: ca 70 GWh per år
Driftstart: 2013

Kontaktpersoner

Ann-Margreth Larsson

Driftingenjör

Missa inte att söka vindbonus!

Missa inte att söka vindbonus senast den 28 februari! Varje år delas 110 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Grytsjö.