Vindpark Kärnebo
  • Antal verk7
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2025-2026

Fakta och information

Projektet Kärnebo ligger i Mönsterås kommun, cirka 8 km väster om Mönsterås och cirka 2 mil söder om Oskarshamn. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel och det ligger inom ett område som enligt vindbruksplanen för Mönsterås kommun är lämpligt för vindkraft.

Samråd kommer att genomföras under sommarhalvåret 2021 och därefter tas en miljökonsekvensbeskrivning fram. Den planeras att lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Antal verk: 7
Totalhöjd: 270
Dirftstart: 2025-2026
SEPT 2021

Samråd

MARS 2022

Inlämning tillståndsansökan

MAJ 2025

Planerad driftstart 2025-2026

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Ellen Thersthol

Miljökoordinator