Vindpark Lemnhult
  • Antal verk32
  • Totalhöjd185 meter
  • Effekt/verk3 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll54 000
  • Driftstart2013

Fakta och information

Vindpark Lemnhult är södra Sveriges största landbaserade vindpark och ligger i Vetlanda kommun. Vindparken producerar varje år ca 270 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för ca 54 000 villor samt 70 % av Vetlanda kommuns elkonsumtion.

Vindparken är lokaliserade till ett område sydväst om samhället Lemnhult i Vetlanda kommun. Området domineras av skogsmark, som till stor del är aktiv produktionsskog.

Vid årsskiftet 2011/2012 inleddes entreprenadarbetena med att bygga vägar och fundament. Under hösten 2012 påbörjades leveransen av vindkraftverk som sedan successivt togs i drift från slutet av oktober fram till färdigställandet under april 2013.

Antal verk: 32
Totalhöjd: 185 meter
Effekt/verk: 3 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad årlig produktion: ca 270 GWh
Driftstart: 2013

Kontaktpersoner

Thomas är bolagets driftingenjör och är anställd sedan 2012.

Missa inte att söka vindbonus!

Missa inte att söka vindbonus senast den 31 oktober! Varje år delas 320 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Lemnhult.