Vindpark Lemnhult

Om vindpark Lemnhult

Information och fakta

Vindpark Lemnhult är södra Sveriges största landbaserade vindpark och ligger i Vetlanda kommun. Vindparken producerar varje år ca 270 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för ca 54 000 villor samt 70 % av Vetlanda kommuns elkonsumtion.

Kontaktperson:
Andreas Björkqvist, andreas@windeye.se, +46 (70) 920 58 57

Antal verk: 32
Totalhöjd: 185 m
Effekt: 3 MW/verk
Leverantör: Vestas
Beräknad produktion: ca 270 GWh per år
Driftstart: 2013

Beskrivning av projektet

Vindparken är lokaliserade till ett område sydväst om samhället Lemnhult i Vetlanda kommun. Området domineras av skogsmark, som till stor del är aktiv produktionsskog.

Vid årsskiftet 2011/2012 inleddes entreprenadarbetena med att bygga vägar och fundament. Under hösten 2012 påbörjades leveransen av vindkraftverk som sedan successivt togs i drift från slutet av oktober fram till färdigställandet under april 2013.

Missa inte att söka vindbonus?

Missa inte att söka vindbonus senast den 31 oktober! Varje år delas 320 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Lemnhult.