Vindpark Möckelsjöberget
  • Antal verk5
  • Totalhöjd125 meter
  • Effekt/verk2,5 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll6 000
  • Driftstart2009

Fakta och information

Vindpark Möckelsjöberget är vår nordligaste vindpark och ligger i Härnösands kommun. Vindparken producerar varje år ca 30 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för 6 000 villor.

Vindpark Möckelsjöberget är beläget drygt 1 mil norr om Härnösand. Området utgörs av kuperad skogsterräng, till största del beskogat av barrskog i olika åldrar. Både järnväg och Europaväg 4 passerar nära området och strax norr om området ligger Högakustenbron.

En anordnad grillplats finns uppe i området för besökare, men ingen sophantering, varför alla förutsätts städa upp efter sig och i övrigt respektera allemansrätten. Markägarna har vägbommar uppmonterade vid tillfartsvägen upp i området. Bommarna låses under vissa perioder under året.

Stena planerar för att uppföra ytterligare ett verk på Rödmyrberget, i anslutning till de befintliga verken i området.

Antal verk: 5
Totalhöjd: 125 meter
Effekt/verk: 2,5 MW
Leverantör: Nordex
Beräknad årlig produktion: ca 30 GWh
Driftstart: 2009, Stena Renewable tog över anläggningen i april 2010

Kontaktpersoner

Ann-Margreth Larsson

Driftingenjör

Missa inte att söka vindbonus!

Missa inte att söka vindbonus senast den 15 september! Varje år delas 50 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Möckelsjöberget.