Välkommen till samråd för Vindpark Mörtsjö
Samrådet pågår till och med den 23/11
Samrådsutställning den 19/10, Regna Bygdegård Ekebo
Se presentationLämna dina synpunkter
  • Antal verk34
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunFinspång och Hallsberg

Samråd

Vindpark Mörtsjö

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Mörtsjö, Finspångs- och Hallsbergs kommuner, Örebro och Östergötlands län. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning. På denna sida har vi samlat all information som berör samrådet:

» information om projektet,
» hur tillståndsprocessen går till,
» hur du anmäler dig till samrådsutställningen,
» lämna ditt samrådsyttrande,
» läsa mer om vindkraft,
» ladda ner filer med samrådsutställningen, fotomontagen och samrådsunderlaget,
» lyssna till en muntlig presentation om samrådsutställningen,
» samt hitta våra kontaktuppgifter om du vill kontakta oss.

Välkommen att vara en del av samrådet!

Fakta och information

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Mörtsjö i Finspångs och Hallsbergs kommuner i Östergötlands och Örebro län. Området har visat på goda vindresurser och få motstående intressen. Det aktuella området som är beläget cirka 6 km nordost om Hjortkvarn.

Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 34 vindkraftverk med en totalhöjd om 270 meter.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Östergötland och Örebro län under 2022. På uppdrag av oss har Sweco i Sverige AB (Sweco) i uppgift att driva processen avseende ansökan om tillstånd för Vindpark Mörtsjö. Mer detaljerad information finns i samrådsunderlaget som går att ladda ned längre ner på hemsidan.

Klicka på flikarna ovan för att läsa mer om tillståndsprocessen, hur du anmäler dig till samrådsutställningen, hur du lämnar ett samrådsyttrande och för att läsa mer om vindkraft.

Antal verk: 34 stycken
Totalhöjd: 270 meter
Kommun: Finspång och Hallsberg

Hur går processen till?
Verksamheter som Vindpark Mörtsjö anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt. Verksamhetsutövare (VU), i detta fall Stena Renewable ska samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet, i detta fall miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Örebro och Östergötlands län.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. Stena Renewable ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. Stena Renewable ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till MPD vid Länsstyrelsen. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Välkommen att anmäla dig till samrådsutställningen!

Som en del i samrådet bjuder Stena Renewable in till en samrådsutställning i form av öppet hus den 19 oktober i Regna bygdegård Ekebo i Regna. Du är varmt välkommen att komma dit för att titta på vår utställning, ställa frågor och prata med oss från Stena Renewable, Sweco samt vår ljudkonsult. Anpassningar har gjorts med anledning av Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer. Utställningen kan besökas under ett av följande tre pass:

» Första passet: 15-16.30
» Andra passet: 17-18.30
» Tredje passet: 19-20.30

Observera att föranmälan, senast 12 oktober, behövs om du vill besöka utställningen då antalet platser är begränsade. Föranmälan sker till jenny.lundberg@sweco.se, ange:

» För- och efternamn på den/de du avser anmäla
» Vilken mötestid du/ni önskar delta vid i din föranmälan

Vi återkommer med en bekräftelse på din anmälan och under vilket pass du är välkommen att besöka utställningen. Beroende på hur stort intresset är kan vi inte garantera att du kommer kunna delta just vid den tid du önskar.

Har du synpunkter om projektet som du vill dela med dig av?
Samrådsyttrande lämnas via brev eller mejl till Fanny Rudén, Sweco Sverige AB, Box 110 90 347 Umeå alternativt fanny.ruden@sweco.se. Märk yttrandet ”Vindpark Mörtsjö”. Det går också att lämna samrådsyttrande via formuläret längre ner på hemsidan eller ringa 0768-800 471. Samrådet ska vara oss till handa senast 23 november.

De samrådsyttranden vi får in utgör en del av vår tillståndsansökan enligt miljöbalken. För kännedom blir vår tillståndsansökan inklusive samrådsyttranden en allmän handling när den skickas till Länsstyrelsen.

Vi återkommer med en bekräftelse på din anmälan och under vilket pass du är välkommen att besöka utställningen. Beroende på hur stort intresset är kan vi inte garantera att du kommer kunna delta just vid den tid du önskar.

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:
Energimyndigheten.se/vindlov

Film från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Filer för nedladdning

Nedan finns samrådsunderlag, fotomontage och samrådsutställning tillgängliga som pdf för nedladdning. Vänligen notera att samrådsutställningen och fotomontaget finns både som högupplöst och lågupplöst, om det är problem med nedladdningen rekommenderas den med lägre upplösning.

Om du inte har möjlighet att ta del av det digitala materialet kan vi skicka materialet i pappersformat till dig via vanlig postgång, mejla då till fanny.ruden@sweco.se eller ring på telefonnummer 0768 - 80 04 71.

Film

Presentation av samrådsutställningen

Nedan får du en guidning genom vår samrådsutställning av Pia Hjalmarsson, projektledare, och Hanna Rydhed, tillståndsansvarig. Filmen är cirka 20 minuter.

Lämna ditt samrådsyttrande till oss.

De samrådsyttranden vi får in utgör en del av vår tillståndsansökan enligt miljöbalken. För kännedom blir vår tillståndsansökan inklusive samrådsyttranden en allmän handling när den skickas till Länsstyrelsen.

    Godkännande av villkor