Vindpark Mörtsjö

Fakta och information

Vi utreder nu möjligheterna att etablera en vindpark vid Mörtsjö och Kobäcken. För att de som också finns i områdets närhet skulle få mer information kring våra tankar bjöd vi in till ett digitalt möte den 7 juni. På grund av Coronapandemin hade vi svårt att genomföra mötet rent fysiskt och det skedde därför via livesändning i Teams. En inspelning av presentationen finns att ladda ner i dropbox via länken nedan. Vänligen notera att inspelningen börjar cirka 2 minuter innan mötet börjar.

Länk till inspelning av tidigt dialogmöte

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Pia är projektledare sedan 2018.

Pia Hjalmarsson

Projektledare

Julia Nordgärd

Projektadministratör