Vindpark Odensvi

Om vindpark Odensvi

Information och fakta

Projektet vindpark Odensvi ligger i Hallsbergs kommun, 8 km sydväst om Hallsberg, precis norr om kommungränsen till Askersunds kommun. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel och är till stor del utpekat i Hallsbergs kommuns översiktsplan som intressant för vindkraft. Området utgörs av skogbeklädd glesbygd.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och denna planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Örebro län i slutet av 2020. Samråd pågår under sommaren 2020.

Antal verk: 7
Totalhöjd: 270 m
Driftstart: 2024-2025

Samråd

Samrådet förlängs till den 30 september.

En vindpark av den storleken som vindpark Odensvi kräver tillstånd och ska tillståndsprövas av Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen. Verksamheter som vindkraftparker anses medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt.

Stena Renewable ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörda av verksamheten. De synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som lämnas in med ansökan.

Samrådet genomförs skriftligt då det vanliga förfarandet med öppet hus och utställning på grund av Covid-19 inte är möjligt. För att i den mån det är möjligt erbjuda samma information som under öppet hus presenteras utställningen istället i digitalt format tillsammans med en film där representanter från Stena Renewable med miljökonsulter guidar dig genom utställningen och fotomontagen.

Allt samrådsmaterial hittar du här på hemsidan:

Samrådsunderlaget – det mest detaljerade textmaterial vi har om Vindpark Odensvi. Detta material ligger också till grund för samrådet med myndigheter.

Den digitala samrådsutställningen – de planscher vi brukar ställa ut på samrådsutställningen samt sex korta filmer vi har gjort för att guida dig genom utställningen. Istället för att finnas på plats så berättar vi i filmerna vad man kan tänka på när man läser planscherna. Det är sex filmer om olika teman och i varje film finns en hänvisning till vilka planscher man kan läsa på för att få veta mer om ämnet.

Dessutom har vi samlat länkar till ytterligare information om vindkraft längst ned på sidan.

Kompletterande fotomontage

Här finns Kompletterande fotomontage för nedladdning

Skicka in dina synpunkter

Samrådet med enskilda och allmänhet pågår fram till den 9 augusti 2020. Samrådet genomförs skriftligen på grund av Covid-19.

Skriftliga synpunkter ska vara Sweco Energy AB (Sweco, driver processen avseende ansökan om tillstånd på uppdrag av Stena Renewable) tillhanda senast 9 augusti 2020. Vi önskar att du i första hand skickar oss dina synpunkter via e-post eller vanligt brev, för att vi ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt.

Skicka e-postmeddelandet med dina synpunkter till staffan.svanberg@sweco.se eller brevet till: Sweco Energy AB, Box 1062, 551 10 Jönköping. Märk gärna ditt e-postmeddelande eller brev med ”Samråd Odensvi”.

Har du frågor angående projektet eller information som du vill delge rörande projektet, kan du kontakta Staffan Svanberg, Sweco, eller Pia Hjalmarsson, Stena Renewable, under kontorstid (kl. 8.00-17.00). Har du inte möjlighet att ringa under kontorstider finns det två dagar extra avsatta för telefonsamtal rörande projektet med förlängda tider, dessa är:

Måndag 15 juni 2020, kl. 10.00-20.00
Tisdag 30 juni 2020, kl. 10.00-20.00.

Staffan Svanberg, Sweco Energy AB
Telefon: 073-842 12 32
E-post: staffan.svanberg@sweco.se

Pia Hjalmarsson, Stena Renewable AB
Telefon: 070-485 53 96
E-post: pia.hjalmarsson@stena.com

Mer om vindkraft

 

Läs mer om vindkraft i vår pdf-folder

Frågor och Svar

 

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

energimyndigheten.se/vindlov

 

Se film från när vi byggde

Vindpark Kronoberget