Vindpark Saxberget

Om vindpark Saxberget

Information och fakta

Saxberget är Stenas första driftsatta vindpark och ligger i Ludvika kommun. Området är utpekat i den kommunala översiktsplanen och utpekat som riksintresse för vindbruk. Parken har visat sig vara en god investering med en hög produktion och tillgänglighet. Vindparken producerar varje år ca 110 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för 22 000 villor. Saxberget har byggts i två steg, där Fjällberget byggdes först med fem vindkraftverk under 2006 och kompletterades därefter med ytterligare 12 verk under 2008 varefter hela anläggningen heter Vindpark Saxberget.

Nu sker en vidareutbyggnad av Saxberget med ytterligare tre vindkraftverk i Fjällberget II. Fullt utbyggd kommer anläggningen producera ca 150 000 000 kWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för 30 000 villor.

Kontaktperson:
Andreas Björkqvist, andreas@windeye.se, +46 (70) 920 58 57

Antal verk: 17
Totalhöjd: 125 m (fem verk), 150 m (12 verk)
Effekt: 2MW/verk
Leverantör: Vestas
Beräknad produktion: Ca 110 GWh per år
Driftstart: 2008

Nya vindkraftverk
Antal verk: 3 verk
Totalhöjd: 180 m
Effekt: 3,6 MW per verk
Leverantör: Vestas
Beräknad produktion: Ca 40 GWh per år
Driftstart: Juli 2019

Vår första driftsatta vindpark

Beskrivning av projektet

Projektet är beläget ca 12 km väster om Ludvika samhälle vid Ljungåsens friluftsanläggning. Området som domineras av skogsmark med aktivt skogsbruk är utpekat för vindkraft i kommunens översiktsplan, samt som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. Projektet har hitintills byggts i två omgångar (Fjällberget 2006 och Saxberget 2008) och var vid byggnation Sveriges största vindkraftprojekt. Det är även ett av de första där man i större skala byggde vindkraft i skogsmiljö. Nu kompletteras projektet med ytterliga tre vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter och en rotordiameter om 136 meter. I dag kallas vindparkerna Fjäll- och Saxberget gemensamt för Saxberget och efter etableringen av det nya delprojektet Fjällberget II kommer hela anläggningen även benämnas Saxberget.

I området finns i dag ett aktivt friluftsliv främst i form av skidåkare. Sedan parken upprättades finns det ett nytt skidspår i området, ”Vindkraftspåret” som passerar intill de driftsatta verken på Fjällberget och ger besökarna en upplevelse utöver det vanliga. I samband med etablering av de tre nya vindkraftverken kommer förläggningen av Vindkraftspåret ses över i förhållande till de nya vindkraftverken. Anläggningen bidrar varje år med en bygdepeng från de fem första vindkraftverken vilken i lika delar tillfaller driften i Ljungåsens friluftsanläggning och IFK Grängesberg Alpina Klubb och deras anläggning på Fjällberget alldeles nedanför vindkraftverken.

Missa inte att söka vindbonus?

Varje år delas 120 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Saxberget, Sök Vindbonus senast den 31 januari!