Vindpark Skäckarp

Om vindpark Skäckarp

Information och fakta

Projektet vindpark Skäckarp ligger i Ljungby kommun, två mil sydväst om Ljungby. Det finns sedan tidigare ett tillstånd för vindkraft på området som aldrig nyttjades, där starttiden nu gått ut. Stena Renewable lämnade in tillståndsansökan för en vindpark med max 20 verk i början av juni 2020. När Länsstyrelsen kungör ansökan kommer den att läggas upp här på hemsidan.

Antal verk: 20
Totalhöjd: 270 m
Driftstart: 2024-2025

Beskrivning av projektet

Projekt i Ljungby kommun, beläget ca 2 mil sydväst om Ljungby och ca 3 kilometer söder om riksväg 25. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.