Vindpark Skäckarp
  • Antal verk20
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet vindpark Skäckarp ligger i Ljungby kommun, två mil sydväst om Ljungby. Det finns sedan tidigare ett tillstånd för vindkraft på området som aldrig nyttjades, där starttiden nu gått ut. Stena Renewable lämnade in tillståndsansökan för en vindpark med max 20 verk i början av juni 2020. När Länsstyrelsen kungör ansökan kommer den att läggas upp här på hemsidan.

Projekt i Ljungby kommun, beläget ca 2 mil sydväst om Ljungby och ca 3 kilometer söder om riksväg 25. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

OKT 2019

Samråd

MARS 2020

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.