Vindpark Skäckarp
  • Antal verk20
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet Skäckarp ligger i Ljungby kommun, två mil sydväst om Ljungby och ca tre kilometer söder om riksväg 25. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

Det finns sedan tidigare ett tillstånd för vindkraft på området som aldrig nyttjades där starttiden nu gått ut. Vi lämnade in tillståndsansökan för en vindpark med max 20 verk sommaren 2020.

OKT 2019

Samråd

MARS 2020

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör