Vindpark Skäckarp

Om vindpark Skäckarp

Information och fakta

Samrådet med enskilda och allmänhet pågår fram till den 25 oktober 2019. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom ett öppet hus.

Samrådsunderlag finns att ladda ner längst ner på denna sida.

Den 26 september 2019 hålls en samrådsutställning i form av ett öppet hus i Torpa Bystuga i Torpa, Annerstad, kl 16.30-19.30. Du är varmt välkommen att komma dit den tid det passar er för att titta på vår utställning, ställa frågor och prata med representanter från Stena Renewable AB, WSP samt en ljudkonsult. Fika finns att tillgå i lokalen.

Antal verk: 20 st
Totalhöjd: 290 m
Beräknad produktion: 15 GWh per år

Beskrivning av projektet

Projekt i Ljungby kommun, beläget ca 2 mil sydväst om Ljungby och ca 3 kilometer söder om riksväg 25. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

Samråd med länsstyrelsen och kommun har ägt rum i juni 2019. Samråd med allmänhet kommer ske i september. Ansökan planeras lämnas in i början av 2020.