Vindpark Skäckarp

Om vindpark Skäckarp

Information och fakta

Projektet vindpark Skäckarp ligger i Ljungby kommun, två mil sydväst om Ljungby. Det finns sedan tidigare ett tillstånd för vindkraft på området som aldrig nyttjades, där starttiden nu gått ut. Stena Renewable planerar att lämna in tillståndsansökan för en vindpark med 20 verk under tidig vår 2020.

Samrådet med enskilda och allmänhet pågår fram till den 25 oktober 2019. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom ett öppet hus den 26 september i Torpa bystuga, Torpa.

Antal verk: 20
Totalhöjd: 290 m
Driftstart: 2024-2025

Beskrivning av projektet

Projekt i Ljungby kommun, beläget ca 2 mil sydväst om Ljungby och ca 3 kilometer söder om riksväg 25. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.